Top

CERERE IN ANULARE – OG NR.5/2001 PRIVIND PROCEDURA SOMATIEI DE PLATA, MODIFICATA SI REPUBLICATA. RECURS. INADMISIBILITATE. CONDITII.

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava, creditoarea, S.C.”T.” SA Suceava a chemat in judecata pe debitoarea S.C.”C.” SRL Suceava, solicitand emiterea unei ordonante privind somatia de plata a debitoarei, pentru debitul de 18.661.005 lei reprezentand pret si majorari energie termica.

In motivarea cererii, creditorul a aratat ca, in baza contractului din anii 2001 – 2004, a furnizat debitoarei energie termica, in valoare de 14.787.420 lei, pentru care s-au emis facturile anexate la cererea de chemare in judecata, acceptate la plata.

Creanta este certa deoarece furnizarea marfii s-a facut in baza comenzii debitoarei, iar consumul a fost confirmat prin procesul verbal de constatare si determinare a energiei termice.

La fel, creanta este lichida, in sensul ca datoria este precis determinata si facturata conform legii, si exigibila, fiind deja cu scadenta depasita.

A mai aratat creditoarea ca, debitoarea datoreaza majorari de intarziere de 3.873.585 lei, conform obligatiilor asumate si prevederilor H.G. nr. 425/1994, Deciziei nr. 70/1999, Legii 326/2001.

Prin ordonanta nr.1212 din 24.06.2004, Tribunalul Suceava a admis cererea creditoarei si a somat debitoarea sa plateasca acesteia, suma de 14.787.420 lei reprezentand pret neachitat si suma de 3.873.585 lei penalitati de intarziere, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii.

Impotriva acestei ordonante a formulat cerere in anulare, debitoarea, inregistrata la aceeasi instanta sub nr. 339 din 3.02.2005.

In motivarea cererii, a aratat ca, pe parcursul judecarii cererii privind somatia de plata a fost citata in municipiul Suceava, str. Calea Burdujeni, nr. 22, bl. 149, sc. B, adresa gresit indicata de creditoare ca fiind sediul societatii.

In realitate, asa cum rezulta din certificatul de inregistrare emis de ORC de pe langa Tribunalul Suceava la data de 24 februarie 2004 sediul societatii se afla in municipiul Suceava, str. Bujorilor nr. 1, bl. 97, sc. B, et. 1, ap. 5.

Prin urmare, cererea privind emiterea somatiei de plata a fost solutionata fara ca debitoarea sa fi fost legal citata, fiind incalcate disp. art. 85 Cod proc. civila, fapt ce atrage nulitatea ordonantei pronuntate conform art. 105 al. 2 Cod proc. civila.

Mai arata ca, pe fond cererea creditoarei a fost gresit admisa intrucat creanta invocata nu este certa, lichida si exigibila, iar in perioada la care face referire, creditoarea, societatea nu a beneficiat de energie termica, instalatia de incalzire fiind debransata din anul 2001, fapt confirmat de parti prin incheierea unui proces verbal.

Prin intampinare (fila nr.22) creditoarea S.C.”T.” SA Suceava solicita respingerea cererii in anulare, invocand tardivitatea introducerii acesteia in raport de data comunicarii ordonantei contestate, aratand ca, a fost legal citata la adresa indicata de catre creditoare, adresa care a fost indicata de insasi debitoare in comanda prin care a solicitat livrarea agentului termic la adresa respectiva.

Pe fond arata ca, creanta indeplineste conditiile cumulative cerute de art. 1 din O.G. nr. 5/2001 fiind certa, lichida si exigibila intrucat pentru perioada in care a beneficiat de energie termica fisele de determinare a consumului au fost semnate de catre debitoare astfel incat acestea au valoare de recunoastere.

Prin sentinta nr. 355 din 19.05.2005, Tribunalul Suceava a respins exceptia tardivitatii introducerii cererii in anulare, invocata de catre creditoare si a admis cererea in anulare formulata de debitoare, anuland ordonanta nr. 1212 din 24.06.2004 a aceleiasi instante.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca, procedura de citare cu debitoarea la judecata cererii privind somatia de plata nu a fost realizata potrivit disp. art. 85 si urm. din Codul de procedura civila, precum si ca exceptia de tardivitate a introducerii contestatiei in anulare nu este data, ordonanta contestata fiind comunicata la adresa gresita.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs creditoarea, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In drept a invocat disp. art. 304 pct. 8, 9 si 3041 Cod proc. civila.

Curtea, avand in vedere disp. art. 8 al. 5 din Legea nr. 195/2004, din oficiu, a invocat exceptia inadmisibilitatii recursului de fata.

Potrivit disp. art. 8 al. 5 din Legea nr. 195/2004, „Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila”.

Pe cale de consecinta, in temeiul dispozitiilor mai sus citate, curtea a respins ca inadmisibil recursul declarat de creditoare.

(Decizia nr. 2343 din 10 noiembrie 2005)

Etichete: