Top

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. CONTESTATIE CREANTA AVAS. PRESCRIPTIE. TERMEN.

Prin sentinta nr.95/2004 Tribunalul Botosani – judecator sindic a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului debitoarei SC „B” SA Botosani, iar prin incheierea nr.224/2004 a dispus inceperea falimentului debitoarei, desemnand lichidator pe D.C.

Urmare a verificarilor efectuate de lichidator asupra creantelor creditorilor care au formulat cereri de creanta, acesta a contestat creantele AVAS, RAJ „A” Botosani si a AN a Penitenciarelor pentru P. Botosani.

In motivare lichidatorul a invocat prescriptia pentru creantele creditoarelor AVAS Bucuresti si RAJ „A” Botosani, iar pentru creanta creditoarei AN a Penitenciarelor Bucuresti a sustinut ca aceasta se inscrie la nivelul de prioritate 4, conform art. 108 pct.8 din Lg.64/1995 intrucat are la baza un contract de prestari servicii.

Creditoarea AN a Penitenciarelor a formulat contestatie impotriva procesului verbal de verificare a creantelor si a tabelului preliminar al lichidatorului, solicitand inscrierea creantei sale la categoria creantelor prioritare, conform art. 122 pct.4 din Lg.64/1995, cu motivarea ca este institutie publica bugetara.

Judecatorul sindic a admis prin sentinta nr.179/19 mai 2005 contestatia lichidatorului cu privire la creantele creditoarelor si a respins ca nefondata contestatia creditoarei M.J. – AN a Penitenciarelor, retinand in esenta ca intr-adevar creantele AVAS si RAJ „A” Botosani sunt prescrise intrucat creditoarea AVAS a formulat cererea peste termenul de 5 ani prev. de art. 121 al.1 Cod proc. fiscala, iar creanta creditoarei RAJ „A” are ca temei facturi din perioada oct. 1999 – nov. 2000.

In fine, a respins contestatia creditoarei AN a Penitenciarelor intrucat creanta acesteia nu are caracter prioritar, ci este o creanta chirografara, conform art. 122 pct.8 din Lg.64/1995.

Recursul declarat de creditoarea AVAS Bucuresti pentru motive de nelegalitate vizand in principal aplicarea gresita a legii a fost admis de instanta de control judiciar.

Astfel, fata de data incheierii contractului de vanzare-cumparare actiuni nr.9 din 15.02.1999, cererea de inscriere creanta formulata de AVAS la 15 iulie 2004 este introdusa inlauntrul termenului de prescriptie de 7 ani prev. de art. 13 al.5 din OUG nr.51/1998 modificata – lege speciala -.

(Decizia nr. 2308 din 03 noiembrie 2005)

Etichete: