Top

Actiunea in revendicare. Necercetarea fondului pricinii.

Prin actiunea civila promovata de autorul recurentilor M.V. – pretinde ca i-a fost incalcat de catre parati dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 30 ari teren arabil, situat in intravilanul comunei Granicesti, jud.Suceava, teren care face parte din suprafata de 1 ha teren, mentionat in titlul de proprietate nr.1070/1996 al carui titular este M.V. avand urmatoarele vecinatati: drum (nord), D.C.,(est),canal (sud) si T.A.(vest).

Actiunea in revendicare promovata in temeiul art.480 Cod civil impune instantelor judecatoresti investite cu o atare actiune sa verifice daca bunul imobil cu identificarile prezentate de reclamant se regaseste sau nu in posesia nelegitima a paratilor.

Titlul de proprietate prezentat de recurenti demonstreaza ca terenul revendicat, sub aspectul identificarii si al vecinatatilor, se invecineaza pe latura de vest cu paratul intimat din prezenta cauza, T.A., si tocmai determinat de aceasta situatie, recurentii invoca o incalcare a dreptului lor de proprietate asupra acestei teren pe latura invecinata cu paratii intimati.

Expertizele topo intocmite in cauza se preocupa sa verifice si sa lamureasca cu totul alte aspecte decat cele relevate de parti, ele stabilind identificarea terenului, precum si eventualele neregularitati ale comisiilor pentru aplicarea Legii nr.18/1991 in reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la acest teren, rapoartele de expertiza concluzionand ca nu au fost respectate identificarile terenului care a facut obiect al improprietaririi din anul 1945 si ca reclamantii recurenti sunt indreptatiti la ao alta suprafata de teren pe un alt amplasament.

Instantele judecatoresti investite cu solutionarea litigiului au preluat concluziile din rapoartele de expertiza topo intocmite la dosar si, fara a inlatura contradictiile vadite pe care aceste rapoarte de expertiza le contin, nu rezolva fondul dreptului dedus judecatii, respective daca terenul revendicat de reclamanti cu vecinatatile prezentate in titlul de proprietate invocat de acestia se afla in detinerea nelegitima a paratilor intimati.

Nelamurind aceste aspecte, Curtea a constatat ca sunt incidente disp. Art.312 alin.5 Cod procedura civila, asa incat, a casat decizia Tribunalului si a trimis cauza aceleiasi instante pentru rejudecarea apelului reclamantilor, cu recomandarile expuse in considerentele deciziei.

( C.A.Suceava dec. civ. nr.1546/14.10.2005)

Etichete: