Top

Anulare titlu de proprietate emis dupa hotararea judecatoreasca de reconstituire in favoarea altor persoane.

Reclamantii V.C. si altii au solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu paratii C.M., S.P., S.E., B.E., S.V., Comisia locala de fond funciar Botosani si Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii 18/1991 Botosani sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 110 836/2002 emis pe numele autorului paratilor I.S. in sensul excluderii suprafetei de 5300 mp situat in parcela 371/1/4 in extravilanul municipiului Dorohoi, judetul Botosani.

In motivare reclamantii au aratat ca prin hotarare judecatoreasca li s-a reconstituit dreptul de proprietate, in calitate de mostenitori ai defunctului V.A., pentru suprafata de 27,57 ha teren situat pe raza municipiului Dorohoi, care insa a fost parcelat si atribuit mai multor persoane carora li s-au intocmit titluri de proprietate.

Comisia locala de fond funciar Dorohoi a solicitat respingerea actiunii intrucat terenul solicitat de petenti a fost predat statului in baza Decretului 308/1953 si a precizat ca pe vechiul amplasament au fost eliberate titluri de proprietate pentru persoanele care erau indreptatite la reconstituirea dreptului asupra terenurilor predate la CAP.

Judecatoria Dorohoi a admis actiunea, cu motivarea ca suprafata de 5300 mp inscrisa in titlul de proprietate emis pe numele autorului paratilor reprezinta proprietatea reclamantilor si provine de la autorul lor V.A.

Apelul formulat de Comisia Judeteana Botosani a fost admis prin decizia civila nr. 274 A din 3 mai 2005 a tribunalului Botosani, care a retinut in motivare faptul ca reclamantii ar trebui sa primeasca teren din parcelele aflate la dispozitia ADS-ului si nu din terenurile fostului CAP intrucat autorul lor nu a fost membru cooperator, cu mentiunea ca reconstituirea proprietatii asupra terenului in litigiu in favoarea paratilor s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantii aratand in esenta ca prin hotarare judecatoreasca irevocabila li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 27,57 ha teren situat pe raza municipiului Dorohoi, iar Comisia Judeteana Botosani a fost obligata sa le elibereze titlul de proprietate pentru acest teren din care parte a fost inscrisa in mod nelegal in titlul emis paratilor, incat se impune anularea acestuia.

Examinand recursul in raport de probatoriul administrat si motivele invocate ce vor fi incadrate in disp. art. 304 pct. 9 Cod procedura civila Curtea a constatat ca este intemeiat pentru urmatoarele considerente.

Prin decizia civila nr. 582 A din 1.07.2003 a Tribunalului Botosani (irevocabila prin nerecurare) petentilor li s-a atribuit suprafata de 27,57 ha (teren reconstituit prin sentinta civila 1080/2001 A Judecatoriei Dorohoi) pe raza municipiului Dorohoi iar Comisia judeteana Botosani pentru aplicarea legii fondului funciar a fost obligata sa le elibereze titlul de proprietate in conformitate cu fisele tehnice nr. 418 si 414, retinandu-se ca terenul in litigiu a constituit proprietatea autorului petentilor si a trecut in proprietatea statului prin confiscare, in prezent aflandu-se la dispozitia primariei Dorohoi.

In mod gresit a retinut instanta de apel faptul ca reclamantii ar trebui sa primeasca teren aflat in administrarea ADS-ului intrucat, pe de o parte, prin procesul verbal nr. 5165 din 14.06.1999 suprafata de 47,25 ha in care se regasesc parcelele cadastrale 371/1, 371/2 si 373 ce includ terenul reclamantilor s-a transferat de la SC „SENDORA” SA Sendriceni la Primaria Dorohoi, iar pe de alta parte Comisia Locala de fond funciar Dorohoi a intocmit fisele tehnice nr. 413 si 414 de punere in posesie a reclamantilor cu suprafata de teren pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotarare judecatoreasca, incluzand parcela 371/1, care nelegal a fost inscrisa in titlul de proprietate emis pe numele autorului paratilor.

Avand in vedere ca reclamantii recurenti au facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului de 5300 mp inclus pe titlul de proprietate nr. 110.836/2002 in baza art. 312 alin. 1 rap. la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila s-a admis recursul, s-a modificat decizia atacata in sensul respingerii apelului formulat de Comisia Judeteana Botosani, mentinandu-se sentinta judecatoriei.

(C.A. Suceava, decizia 2655/17.10.2005).

Etichete: