Top

Concedierea salariatului pentru motive disciplinare conform art. 61 lit. a din codul muncii. Înlocuirea sancţiunii disciplinare a concedierii cu o altă sancţiune disciplinară mai uşoară. Efecte asupra cuantumului despăgubirilor acordate salariatului

Prin sentinţa nr. 810 din 27 aprilie 2005 a Tribunalului Botoşani – Secţia civilă, s-a admis în parte acţiunea reclamantului G.C.C., în contradictoriu cu unitatea pârâtă I.J.P.F. Botoşani; s-a anulat dispoziţia nr. S/248718 din 22.11.2004 emisă de pârâtă prin care s-a aplicat reclamantului sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă; s-a dispus înlocuirea sancţiunii prevăzută de art. 264 alin. 1 lit. f din Codul muncii cu sancţiunea reducerii salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%; a fost obligată unitatea pârâtă să-l reintegreze pe reclamant pe postul deţinut anterior şi să-i plătească acestuia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data de 22.11.2004 şi până la data reintegrării efective pe post, din care se va scădea 10% din salariu pe o perioadă de 3 luni.

S-a apreciat că sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă al reclamantului, raportat la prevederile art. 266 din Codul muncii, este prea severă, dispunându-se anularea acestei sancţiuni şi înlocuirea ei cu o sancţiune disciplinară mai uşoară.

Pe cale de consecinţă, s-a dispus reintegrarea reclamantului în postul deţinut anterior şi a fost obligată unitatea pârâtă să plătească reclamantului despăgubiri conform art. 78 din Codul muncii.

Urmare recursului unităţii, curtea a constat că apare nejustificată obligarea unităţii la plata integrală a despăgubirilor în condiţiile în care , în sarcina reclamantului s-a reţinut totuşi săvârşirea unei abateri disciplinare, aplicându-i-se o sancţiune disciplinară mai uşoară.

Pe cale de consecinţă, curtea, prin decizia nr. 40 din 24.01.2006, a admis recursul unităţii pârâte şi a fost modificată în parte sentinţa recurată în sensul că a fost obligată pârâta recurentă să plătească reclamantului G.C.C. despăgubirile prevăzute de art. 78 din Codul muncii în cuantum de jumătate.

Etichete: