Top

CIRCUMSTANŢE ATENUANTE. APLICAREA ACESTORA ÎN CAZUL CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI

Prin sentinţa penală nr. 955 din 5.09.2005 a Judecătoriei Rădăuţi, confirmată prin decizia penală nr. 797 din 28.11.2005 a Tribunalului Suceava inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, prev. de art. 271 alin.2 Cod penal, reţinându-se că prin sentinţa civilă nr. 2939/1998 a Judecătoriei Rădăuţi numita U.M. a fost obligată să-i predea părţii vătămate C.I. o suprafaţă de teren, că sentinţa a fost pusă în executare de către executorul judecătoresc la data de 15.04.2003 şi că inculpatul, care arendase terenul de la U.M., a continuat să folosească aceste teren cu toate că i s-a adus la cunoştinţă despre existenţa hotărârii judecătoreşti.

Recursul inculpatului a fost admis prin decizia penală nr. 103 din 15.02.2006 a Curţii de Apel Suceava, s-au casat ambele hotărâri şi în rejudecare a fost achitat inculpatul în temeiul art.11 pct. 2 lit. a raportat la art.10 lit. a Cod procedură penală.

S-a reţinut că infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti poate fi săvârşită doar de o persoană care a avut calitatea de parte în procesul respectiv, o hotărâre judecătorească nefiind opozabilă unei terţe persoane care nu a participat în proces şi nu a avut posibilitatea să-şi apere un eventual drept referitor la obiectul litigiului.

Problema pe care o ridică speţa este aceea a subiectului activ al infracţiunii.

În practica judiciară1 s-a susţinut şi opinia potrivit căreia infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, cu excepţia formei prevăzute în art.271 alin. 4 Cod penal, poate fi săvârşită de orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale cerute de lege subiectului unei infracţiuni, fără a interesa dacă făptuitorul a fost sau nu parte în procesul în care s-a pronunţat hotărârea care a fost pusă în executare, fiind suficient să existe o hotărâre judecătorească şi făptuitorul să ştie că este pusă în executare, acceptând astfel riscul de a fi atinsă în eficienţa ei această hotărâre.

1 D. 4137/1970 a T.S, s.p., RRD 4/1971, p.143; D. 232/1976 a T.j. Suceava, RRD 8/1976, p.63; D. 69/1972 a T.j. Bistriţa Năsăud, RRD 6/1973, p.165

Etichete: