Top

REVIZUIRE. INVOCAREA GREŞITĂ A PREVEDERILOR ART. 322 PCT. 8 DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ. CONSECINŢE

Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani, reclamantul M.M. a solicitat obligarea pârâtei SC T SA – Sucursala Bacău la plata sumei totale de 400.000.000 lei (ROL) cu titlu de daune şi despăgubiri civile reprezentând contravaloarea unei proteze funcţionale, daune morale şi cheltuieli de judecată.

Motivându-şi cererea, reclamantul a arătat că în urma unui accident de muncă intervenit la data de 25.11.2004 şi de care se face răspunzătoare pârâta şi cum rezultă şi din procesul-verbal din 21.12.2004 încheiat de I.T.M. Suceava, a rămas invalid de gradul I ceea ce necesită de urgenţă o proteză performantă în vederea realizării cel puţin a unei mişcări acceptabile.

Pârâta prin întâmpinarea formulată, a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, motivând că de producerea accidentului se face răspunzător şi reclamantul, întrucât a utilizat mijlocul de lucru în alt scop decât cel pentru care a fost destinat.

Tribunalul Botoşani prin sentinţa civilă nr. 543 din 3.04.2006, a admis în parte acţiunea reclamantului în contradictoriu cu pârâta SC „T”. SA – Sucursala Bacău şi a obligat pe aceasta din urmă să-i plătească reclamantului suma de 2.500 RON reprezentând daune materiale şi 17.500 RON daune morale.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut din analiza procesului verbal încheiat la data de 21.12.2004 de către I.T.M. Botoşani şi necontestat de părţi, că de producerea accidentului se fac vinovate părţile aşa încât în temeiul dispoziţiilor art. 269 (1) din Codul muncii a obligat pe pârâtă să plătească reclamantului 50% din contravaloarea protezei în cauză şi la plata de daune morale motivat de caracterul ireversibil al vătămării întrucât prin acesta lipseşte reclamantul de posibilitatea deplină de a participa la viaţa socială.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs SC „T”. SA Bucureşti criticând-o ca netemeinică şi nelegală întrucât consideră ca nefiind egale culpa unităţii cu cea a reclamantului, susţinând că accidentarea reclamantului s-a datorat culpei exclusive a acestuia întrucât a folosit mijlocul de lucru în alt scop decât pentru care a fost destinat şi drept urmare reclamantul ar fi cel care a încălcat normele generale de protecţia muncii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, curtea constată că recurenta SC „T”. SA Bucureşti nu a fost parte în proces la instanţa de fond, în plus şi dispozitivul sentinţei recurate nefiind în contradictoriu cu acesta.

Aşa fiind faţă de cele ce preced curtea, constatând că recursul în cauză a fost introdus de o persoană juridică ce nu a avut nici o calitate procesuală la instanţa de fond, în baza dispoziţiilor art. 312 (1) Cod proc. Civilă îl va respinge ca inadmisibil.

(Decizia nr. 623 din 12.09.2006 a Curţii de Apel Suceava – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale)

Etichete: