Top

Încălcarea dreptului la sănătate – consacrat de art.43 din Legea nr.272/2004 – consecinţa nivelului de trai oferit minorului

Starea de sănătate a minorului este determinată de mediul de viaţă al acestuia şi de necesitatea garantării unui nivel de trai care să-i asigure condiţii optime pentru creştere şi dezvoltare.

Prin sentinţa civilă nr. 804 din 16 mai 2008 a Tribunalului Botoşani s-a admis în parte cererea formulată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în contradictoriu cu pârâţii R.S. şi R.V., Serviciul de Autoritate Tutelară al Primăriei U.

S-a dispus înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă la asistentul maternal profesionist A.L. pentru minora R.E., născută la data de 2 mai 2007 şi s-a stabilit ca drepturile părinteşti să fie exercitate de Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani.

Recursul declarat de părinţii minorei a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr.65 din 25 iunie 2008 a Curţii de Apel Suceava – Secţia minori şi familie.

S-a reţinut că minora R.E. este fiica recurenţilor R.S. şi R.V. şi locuieşte împreună cu aceştia în casa proprietatea bunicilor paterni. Ambii părinţi sunt consumatori de băuturi alcoolice, pe fondul consumului de alcool fiind violenţi şi neglijându-şi copiii. Astfel, aşa cum rezultă din ancheta socială şi raportul privind ancheta psiho-socială a copilului, condiţiile de locuit sunt improprii creşterii copiilor, în urma vizitelor reprezentanţilor Autorităţii Tutelare constatându-se faptul că sunt neîngrijiţi şi alimentaţi necorespunzător.

Mama minorei a părăsit domiciliul începând cu 5.03.2008, iar tatăl a plecat în căutarea ei, minorii fiind lăsaţi fără supraveghere.

Deşi au fost informaţi în repetate rânduri cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au, părinţii au declarat că vor remedia situaţia socio-familială, însă nu s-au constatat schimbări.

Minora a beneficiat de consultaţie medicală în cadrul Spitalului de Copii Botoşani fiind diagnosticată cu o afecţiune dermatologică gravă. A necesitat internare la Secţia dermato-venerice .

Potrivit art. 32 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul de a fi crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. Acelaşi text de lege enumeră obligaţiile părinţilor pentru realizarea scopului mai sus enunţat. Recurenţii nu asigură minorei condiţii corespunzătoare adecvate vârstei pentru o dezvoltare armonioasă încălcând astfel dispoziţiile textului enunţat, condiţiile în care locuiesc fiind extrem de precare.

Pe de altă parte, prin atitudinea lor încalcă drepturile copilului de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, consacrat de art. 44 din Legea nr. 272/2004.

Starea sănătăţii minorei este determinată de condiţiile de trai.

Dreptul la sănătate al copilului este consacrat atât de art. 63 din Legea nr. 272/2006 cât şi de art. 34 din Constituţie găsindu-şi corespondent în art. 24 din Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului.

Încălcarea acestui drept este consecinţa comportamentului părinţilor care nu au manifestat nici un interes pentru sănătatea minorei aspect confirmat de medicul din comună care a constatat personal că afecţiunile minorei s-au datorat condiţiilor în care locuia.

S-a apreciat că intenţia recurenţilor de a lua minora în familie nu are justificare atâta timp cât ei nu au făcut dovada că s-au schimbat împrejurările care au determinat instituirea măsurii plasamentului.

Etichete: