Top

Raportul de expertiză medico-legală privind calculul retroactiv al alcoolemiei – valoare probantă.

Prin rechizitoriul nr. 414/P/2007 din 12 octombrie 2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a fost trimis în judecată inculpatul S. M. D. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr %o prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, cauza fiind înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.7297/314/2007 din 12 noiembrie 2007.

In considerentele actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că în data de 12 ianuarie 2007, în jurul orelor 1755, inculpatul S. M. D. a condus pe Calea Obcinilor din municipiul Suceava autotractorul cu nr. SV 1828, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,50 gr. %o la ora 1830şi de 1,35 gr .%o la ora 1930.

Soluţionând cauza, Judecătoria Suceava prin sentinţa penală nr.247 din 18.04.2008, în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art. 10 lit.b C.pr.pen. a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 alin.l din OUG nr. 195/2002.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în genere, următoarele: Conform buletinului de analiză toxicologică alcoolemie cu nr. 115/D/2007

din data de 16 ianuarie 2007, S. M. D. a prezentat o îmbibaţie alcoolică de 1,70 g %o la 1830 şi de 1,60 g %o la ora 1930.

La solicitarea inculpatului s-a realizat analizarea contraprobelor de sânge recoltate acestuia la IML Iaşi. Conform buletinului de analiză toxicologică alcoolemie cu nr. 197-8 din 26 ianuarie 2007, inculpatul a prezentat o îmbibaţie alcoolică de 1,50 g %o la ora 1830 de 1,35 g %o la ora 1930.

întrucât în cursul urmăririi penale s-a constatat existenţa unor concentrări diferite de îmbibaţie alcoolică, potrivit celor două buletine de analiză toxicologică , respectiv cel cu nr.H5/D/2007 din 16 ianuarie 2007 indica 1,70 g/%o la 1830 şi de 1,60 g %o la ora 1930, iar cel cu nr. 197-8 din 26 ianuarie 2007 o îmbibaţie alcoolică de 1,50 g %o la ora 18JU del,35g%ola ora 19 , instanţa de judecată pentru a lămuri aceste aspecte a încuviinţat o expertiză la IML Iaşi. Raportul de expertiză medico-legală nr.146 A din 21 februarie 2008 privind calculul retroactiv al alcoolemiei, stabileşte că la data de 12 ianuarie 2007, orele 1755 atunci când a fost depistat în trafic inculpatul avea o concentraţie de alcool în sânge cuprinsă în intervalul de 0,55 g %o – 0,65 g %o.

însuşindu-şi doar concluziile expertizei privind calculul retroactiv al alcoolemiei, prima instanţă a hotărât achitarea.

Sentinţa a fost confirmată de Tribunalul Suceava care prin decizia penală nr.231/26.06.2008 a respins ca nefondat apelul procurorului.

Cele 2 hotărâri au fost recurate de Parchet care criticându-le ca nelegale şi netemeinice a arătat că în mod greşit instanţa de fond şi cea de apel au apreciat că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată nu este prevăzută de legea penală atâta vreme cât probele ştiinţifice existente la dosarul cauzei confirmă faptul că la data de 12 ianuarie 2007 în jurul orei 1755 inculpatul S. M. D. a condus pe Calea Obcinilor din municipiul Suceava un autotractor având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,50 gr .%o la ora 18″” şi de 1,35 gr .%0 la ora 1930.

S-a mai arătat că în motivarea soluţiilor, instanţele au ţinut cont doar de calculul retroactiv al alcoolemiei care, potrivit adresei nr. A8/1311 din 04 februarie 1999 a I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti, oferă valori teoretice aproximative fiind supus unei noi surse de eroare întrucât se bazează doar pe declaraţiile subiective şi contradictorii ale inculpatului.

S-a arătat că inculpatul a făcut declaraţii nesincere şi contradictorii pe parcursul procesului penal.

Criticile au fost însuşite de către instanţa de recurs.

Instanţele de fond şi de control judiciar au dat eficienţă probatorie în cauză doar raportului de expertiză medico-legală privind calculul retroactiv al alcoolemiei cu nr.l46/A din 21 februarie 2008 întocmit de IML Iaşi din a cărei concluzii rezultă că la data de 12 ianuarie 2007, orele 1755 când inculpatul S. M. D. a fost depistat în trafic, acesta ar fi avut o concentraţie de alcool în sânge cuprinsă în intervalul 0,55 gr .%o – 0,65 gr .%o tară a corobora aceste concluzii cu întreg probatoriul administrat în cauză.

Astfel, nici instanţa de fond şi nici cea de control judiciar nu au avut în vedere procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante cât şi buletinul de examinare de la filele 4 şi 18 dosar urmărire penală de unde rezultă că în momentul opririi în trafic pentru verificări inculpatul S. M. D. emana miros de băuturi alcoolice iar în urma examinării clinice s-a constatat că pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

De asemenea din rezultatul testării cu aparatul etilotest de la fila 16 dosar urmărire penală rezultă că în urma testării în prezenţa martorilor A. I. şi C. C. C. acesta prezenta 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Apoi, ca urmare a recoltării probelor biologice, din buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr.H5/D din 16 ianuarie 2007 a SML Suceava (f.17 ds.up.) rezultă că rezultatul acesteia a fost de 1,70 gr .%o la prima probă de la ora 1830 şi de 1,60 gr .%o la a doua probă recoltată la ora 1930.

Ca urmare a solicitării inculpatului, în faza de urmărire penală, în urma analizării contraprobelor de sânge recoltate IML Iaşi prin buletinul de analiză toxicologică alcoolemie 197-8 din 26 ianuarie 2007 a prezentat o îmbibaţie alcoolică de 1,50 gr . %o la ora 1830 şi de 1,35 gr .%o la ora 1930.

Faţă de probele şi mijloacele de probă anterior prezentate cât şi având în vedere faptul că raportul de expertiză medico-legală nr.l46/A din 21 februarie 2008 întocmit de IML Iaşi privind calculul retroactiv al alcoolemiei avut în vedere de instanţe, prezintă valori teoretice relative care se fundamentează doar pe parametri subiectivi prezentaţi de inculpat, care, după cum s-a arătat, a adoptat o poziţie oscilantă şi nesinceră pe parcursul procesului penal, Curtea a constatat că fapta inculpatului S. M. D. de a conduce pe drumurile publice un autotractor marca Volvo cu o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală, respectiv 1,50 gr .%o şi 1,35 gr .%o întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.87 alin.l din O.U.G. nr. 195/2002, text în baza căruia a dispus condamnarea lui.

Pentru aceste considerente, prin decizia penală nr.363/06.10.2008 Curtea de Apel Suceava a admis recursul procurorului, a casat decizia şi sentinţa şi în rejudecare a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Etichete: