Top

Cetăţean străin. Citare greşită. Sancţiunile procedurale penale.

Prin sentinta penala nr. 1161/24.11.2005 a Judecatoriei Suceava, , în baza art. 215 alin. 1,3 C.P. a fost condamnat inculpatul U.I. la o pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut în esenta ca fapta inculpatului de a induce în eroare reprezentantul partii civile, cu prilejul încheierii contractului de creditare, savârsita în asa fel încât fara aceasta eroare nu s-ar fi încheiat contractul, în scopul de a obtine un folos material injust, pricinuindu-se astfel partii civile o paguba, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, prevazuta de art. 215 al. 1,3 C.P.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel peste termen inculpatul, în conditiile prevazute de art. 365 Cod procedura penala, aratând în motivare ca judecarea cauzei în prima instanta a avut loc fara ca el sa fi fost legal citat, nu a avut cunostinta de proces si a fost în imposibilitate de a-si pregati apararile si de a fi prezent la cercetarea judecatoreasca.

Prin decizia penala nr. 3 din 05 ianuarie 2009 pronuntata de Tribunalul Suceava s-a respins ca nefondat apelul peste termen declarat de catre inculpatul U.I.

Pentru a decide astfel, instanta de apel a constatat ca prin declaratia data în cursul urmaririi penale la data de 07.12.2004, inculpatul a aratat ca are domiciliul în Suceava, precizând si toate elementele de identificare, ca strada, numar, apartament, iar prima instanta a dispus citarea acestuia de la aceasta adresa, precum si prin afisare la Consiliul Local si prin afisare la usa instantei.

Prin urmare, inculpatul U.I. a fost citat de la adresa pe care el însusi a mentionat-o în cursul urmaririi penale.

Este real faptul ca din adresa nr. 130376/22.06.2005 a Politiei mun. Suceava – Biroul Politiei de Ordine Publica rezulta ca mandatul de executare privind pe inculpatul U.I. nu a putut fi pus în aplicare, întrucât acesta nu mai locuieste la adresa din mun. Suceava, iar din procesul-verbal întocmit la data de 22.06.2005 de catre organele de politie, rezulta ca din verificarile efectuate la S.E.I.P. nu s-a putut stabili noul domiciliu , dar potrivit disp. art. 177 al. 3 Cod procedura penala, în caz de schimbare a adresei aratate în declaratia învinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua sa adresa, numai daca a încunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita, sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. 180, ca s-a produs o schimbare de adresa.

Cum inculpatul U.I. nu a încunostintat instanta de judecata de schimbarea adresei, iar din verificarile efectuate la S.E.I.P. nu s-a putut stabili noul domiciliu al inculpatului, în cauza sunt incidente dispozitiile art. 177 al. 4 Cod procedura penala, care prevede ca citatia se afiseaza la sediul consiliului local în a carui raza teritoriala s-a savârsit infractiunea.

Ori, inculpatul U.I. a fost citat si prin afisare la Consiliul Local Suceava si prin afisare la usa instantei.

Mai mult decât atât, prima instanta a facut demersuri pentru a stabili daca inculpatul U.I. figureaza ca iesit din tara pe la unul din punctele de frontiera, iar prin adresa nr. 103723/07.10.2005 a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, s-a comunicat ca inculpatul nu figureaza cu intrari/iesiri în/din România.

În aceste conditii, Tribunalul a constat ca nu se poate retine ca judecarea cauzei la prima instanta a avut loc fara ca inculpatul sa fi fost legal citat, iar acesta a beneficiat de asistenta juridica obligatorie, în conformitate cu disp. art. 171 al. 3 Cod procedura penala.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, în motivarea caruia a precizat ca judecata la instanta de fond a avut loc în lipsa sa, deoarece nu a fost legal citat si a fost în imposibilitate de a-si pregati apararea si de a-si propune probele necesare.

Analizând recursul declarat în conformitate cu motivul invocat, Curtea l-a considerat întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca inculpatul este cetatean moldovean si ca acesta locuia în Republica Moldova la data la care instanta de fond a trecut la dezbaterea cauzei, situatie ce rezulta din cuprinsul dovezii de citare a inculpatului pentru termenul de judecata la care au avut loc dezbaterile.

Potrivit art. 177 al. 8 Cod procedura penala „daca învinuitul sau inculpatul locuieste în strainatate, citarea se face potrivit normelor de drept international penal aplicabile în relatia cu statul solicitat, în conditiile legii. În absenta unui asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic international aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandata. În acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acestora tine loc de dovada a îndeplinirii procedurii de citare.

Atât instanta de fond, cât si instanta de apel au apreciat în mod gresit ca procedura de citare a inculpatului la adresa indicata de acesta în faza de urmarire penala si la usa instantei a fost corect îndeplinita câta vreme din dovada de citare la instanta de fond rezulta ca acesta locuia în Republica Moldova, iar aplicabile în materia citarii erau prevederile Legii nr.302/2004.

Tags: