Top

Întrerupere executării pedepsei. Obligativitatea însuşirii punctului de vedere menţionat în expertiza medico-legală.

Prin sentinta penala nr. 36/11.02.2009 Tribunalul Suceava a respins ca nefondata cererea formulata de condamnatul A.D. pentru întreruperea executarii pedepsei de 25 de ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 79/10.04.2002 a Tribunalului Suceava.

Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut din raportul de expertiza medico-legala întocmit de INML Mina Minovici ca bolile de care sufera condamnatul pot fi tratate în reteaua sanitara a penitenciarelor.

Împotriva acestei hotarâri judecatoresti a declarat recurs condamnatul A. D. aratând ca bolile de care sufera nu pot fi tratate în Spitalul Penitenciar,ca actele medicale pe care le detine sun concludente în acest sens si doreste sa fie pus în libertate pentru a se trata în spitale ce apartin de Ministerul Sanatatii.

Analizând cauza sub toate aspectele conform art. 3856 al. 3 Cod procedura penala Curtea constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Instanta se poate pronunta asupra cererii condamnatului de întrerupere a executarii pedepsei închisorii, potrivit art. 453 al. 1 lit. a Cod procedura penala, numai pe baza unei expertize medico-legale care sa stabileasca fara echivoc daca boala de care sufera cel condamnat îl pune pe acesta în imposibilitate de a executa pedeapsa.

În speta, din raportul de expertiza întocmit de INML Mina Minovici rezulta ca pentru diagnosticul de „micropolliadenopatie cervicala, bilaterala, deviatie de sept nazal, candidoza oro-faringiana, hipertensiune arteriala esentiala, anchiloza, în flexie palmara, falanga distala, deget II mâna stânga” asistenta medicala poate fi asigurata în cadrul retelei sanitare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor. De asemenea, se concluzioneaza ca A.D. nu se afla în imposibilitatea executarii pedepsei în regim de penitenciar, din punct de vedere medical.

În consecinta, s-a stabilit, fara echivoc, ca suferintele condamnatului nu-l pun în imposibilitatea de a executa pedeapsa, cerinta esentiala pentru întreruperea executarii pedepsei astfel încât, cererea întemeiata pe dispozitiile art. 453 lit. a Cod procedura penala este neîntemeiata.

Etichete: