Top

Suspendare executare act administrativ

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Suceava-Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 19.02.2010 cu numar de dosar 1783/86/2010, reclamantii D.E. s.a. în contradictoriu cu pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Suceava au solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna suspendarea executarii deciziei nr.45/26.01.2010 emisa de pârâta, pâna la pronuntarea instantei de fond.

În motivarea actiunii s-a aratat, în primul rând ca, prin sentinta Tribunalului Suceava nr.1321/11.06.2006, definitiva si irevocabila, a fost admisa actiunea formulata de reclamanti si s-a dispus obligarea pârâtei DGFP Suceava sa emita o decizie prin care sa opereze modificarile în încadrarea si stabilirea drepturilor salariale prin acordarea sporului de mobilitate si confidentialitate în cuantum total de 30% din salariul de încadrare începând cu data înscrierii în Asociatia Consilierilor Juridici din cadrul Autoritatilor si Institutiilor Publice din Judetul Suceava.

În al doilea rând, dispozitiile arrt.3 lit.c din Legea nr.330/2009 prevad expres ca sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege are la baza o serie de principii, printre care si luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorarilor, a indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin hotarâri judecatoresti, prin acte de negociere colectiva precum si prin alte modalitati.

În al treilea rând, în ceea ce priveste cea de-a doua conditie prevazuta de art.14 al.1 din legea nr.554/2004, au mai aratat reclamantii ca este evident ca încetarea efectelor deciziei nr.52/23.01.2009 prin care s-a pus în executare sentinta Tribunalului Suceava nr.2033/05.08.2008 (dosar nr.5109/86/2008), definitiva si irevocabila, le creeaza reclamantilor o paguba de ordin patrimonial, paguba care are si caracter iminent, având în vedere momentul de când îsi produce efectele decizia de încetare.

În drept au fost invocate disp.art.14 din Legea nr.554/2004.

În dovedire au fost anexate, în copie, înscrisuri.

Legal citata, pârâta nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta pentru a propune probe în aparare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele.

Prin decizia nr.45/26.01.2010 (fila 6 dosar) s-a dispus ca, începând cu data de 12.11.2009 unii consilieri juridici din cadrul DGFP Suceava nu mai beneficiaza de sporul de mobilitate si confidentialitate de 50% din salariul de baza.

Reclamantii au formulat contestatie administrativa împotriva deciziei conform înscrisului aflat la fila 13-15 dosar.

Din interpretarea sistematica a art.14 si 15 al.1 din Legea nr.554/2004, ce reglementeaza doua ipoteze ale aceleiasi institutii juridice, suspendarea executarii actului administrativ rezulta ca pentru a opera trebuie îndeplinite cumulativ doua conditii: cazul bine justificat si paguba iminenta.

Instanta apreciaza ca cele doua conditii sunt date în cauza.

Astfel, existenta unui caz bine justificat nu poate fi retinuta decât din împrejurarile cauzei ar rezulta o îndoiala puternica si evidenta asupra prezumtiei de legalitate de care se bucura actele administrative emise în baza si în vederea executarii legii.

Instanta apreciaza ca este dat cazul „bine justificat” având în vedere ca prin sentinta nr.2033 din 05.08.2008 a Tribunalului Suceava irevocabila prin decizia nr.1592/27.11.2008 a Curtii de Apel Suceava s-a recunoscut reclamantilor dreptul la sporul de mobilitate si de confidentialitate în cuantum de 50%.

Instanta apreciaza ca aceasta hotarâre irevocabila intrata în puterea lucrului judecat îi este opozabila pârâtei, întrucât actul jurisdictional, ca orice act juridic, în general, produce efecte obligatorii între parti, întemeiate pe principiul relativitatii, astfel încât, la o cercetare sumara a aparentei dreptului, cazul „bine justificat” este dat.

În ceea ce priveste conditia prevenirii unei pagube iminente, aceasta este definita de art.2 al.1 lit.s din Legea nr.554/2004, drept prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta.

În cauza, prin reducerea sporului de 50% din salariul de baza, raportat la data de la care îsi produce efectele decizia contestata – 12.11.2009, paguba iminenta este data.

Fata de aceste considerente, instanta a admis actiunea si a dispus suspendarea executarii Deciziei nr.45/26.01.2010 pâna la pronuntarea instantei de fond.

Etichete: