Top

Plângere contravenţională

Prin sentinţa civilă nr. 1902/08.10.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins ca nefondată plângerea contravenţională formulată de către petenta EIS în contradictoriu cu intimatul DRDP Iaşi şi s-a menţinut procesul verbal de contravenţie nr. 3300969/03.06.2009 prin care acesta a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 din OG 15/2002 care a constat în faptul că la data de 03.06.2009 autoturismul cu nr. de înmatriculare HD 4404/HD 4693 aparţinând societăţii petente a fost surprins circulând pe DN 2 fără a face dovada deţinerii unei roviniete valabile pentru utilizarea reţelei de drumuri naţionale.

Instanţa de fond a reţinut că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în materie contravenţională, iar petenta nu a făcut dovada achiziţionării unei roviniete valabile, lipsa de la bordul autovehiculului a dovezii de achitare a taxei de drum în momentul controlului echivalează cu inexistenţa acesteia.

Tags: