Top

Poprirea executorie urmata de validarea popririi

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe:

– tertul poprit ………….., cu sediul in …………. si

– debitorul(oarea) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru a dispune

INFIINTAREA SI VALIDAREA POPRIRII DEFINITIVE asupra a 1/5 din salariul lunar pe care debitorul il primeste de la tertul poprit, pana la concurenta sumei de ………. lei, pe care debitorul mi-o datoreaza.

Cer, de asemenea, obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

 

In fapt, prin sentinta civila nr. ……. din ………. pronuntata de ………. admisa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, debitorul a fost obligat sa-mi plateasca suma de lei, obligatie pe care refuza sa si-o execute de bunavoie.

Debitorul(oarea) este salariatul(a) tertului poprit.

Va rog sa infiintati poprire pentru suma de ………. lei, ordonanta pe care s-o comunicati tertului poprit si sa fixati termen in vederea validarii ei.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452art. 457 C. proc. civ.

Dovada actiunii o fac cu copia legalizata a hotararii investita cu formula executorie, prin care se stabileste cuantumul creantei, care este lichida, exigibila si certa.

Depun prezenta cerere in trei exemplare, din care doua pentru a fi comunicate tertului poprit si debitorului, chitanta de plata a taxei de timbru si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………