Top

Plângere contravenţională

Prin sentinţa civilă nr. 2514 din 4 decembrie 2009 pronunţată de Judecătoria Fălticeni s-a respins ca nefondată plângerea formulată de petentul DMD în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Suceava.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr. 2306690 petentul a fost sancţionat contravenţional pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 120 lit. h din HG nr. 1391/2006 şi sancţionată cu art. 100 alin. 2 lit. e din OUG nr. 195/20025 rep. şi modif., pentru că, la data de 27 martie 2009, ora 19,11, în timp ce conducea pe raza localităţii Buneşti, pe DN 2 la km 421+300 m, autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare SV-13-AAA, a depăşit autoturismul nr. SV-08-BBB în zona de acţiune a indicatorului „depăşirea interzisă” care era semnalizată cu indicator şi marcaj.

În apărare petentul a invocat că cele consemnate în procesul verbal nu sunt reale, deoarece la oprirea în trafic, agentul constatator i-a comunicat că a fost oprit pentru un control de rutină, nefăcând nici o referire la faptul că ar fi depăşit linia continuă şi nici că urmează să fie întocmit un proces verbal în acest sens, faţă de care evident petentul ar fi avut posibilitatea să facă obiecţiuni.

Cum însă petentul nu a administrat nici o probă de natură să înlăture cele arătate în procesul verbal contestat, ci doar simple afirmaţii, de altfel contradictorii, pe care le-a consemnat în plângere, prima instanţă nu a reţinut apărările acestuia.

Etichete: