Top

Plângere contravenţională

Prin s.c. 2609/10.12.2008 pronunţată de Jud. Fălticeni, instanţa a admis plângerea contravenţională formulată de către petenta S.C.Botuşanu Com S.R.L. Fălticeni, împotriva procesului verbal de contravenţie seria ANV 200 nr. 0052495/45A din 06.06.2008 încheiat de către D.R.V.Iaşi-Biroul Vamal Suceava, prin care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5000 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 219 alin.1 lit.i din OG 92/2003, respectiv cu amendă de 50.000 lei şi măsura complementară a reţinerii, în vederea confiscării a băuturilor alcoolice nemarcate corespunzător pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 220 alin.1 lit.c din OG 92/2003.

Org.constatator a reţinut că petenta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a transmite către terţele persoane, documentele prev. de legislaţia fiscală şi a deţinut în spaţiul comercial o cantitate totală de 2970 litri băuturi spirtoase, ale căror ambalaje nu erau marcate corespunzător dispoziţiilor legale.

In motivarea hotărârii pronunţate, instanţa a considerat că referitor la prima contravenţie reţinută în sarcina petentei, org.constatator nu a descris în mod concret fapta comisă, respectiv care obligaţie nu a fost respectată şi în ce mod, limitându-se doar să consemneze textul art. 219 alin.1 lit.i din OG 92/2003.

In ceea ce priveşte cea de-a doua contravenţie,s-a reţinut că ag.constatatori nu ar fi constatat comercializarea produselor ale căror marcaje specifice prezentau deficienţe semnalate de altfel reprez. Producătorului băuturilor alcoolice.

De asemenea, instanţa a apreciat că intimata nu a precizat în cuprinsul procesului verbal în ce constă sancţiunea complementară prev. de art. 220 alin.2 lit.c OG 92/2003, termenul pentru care a fost aplicată, precum şi faptul dacă această măsură a fost sau nu dispusă cu ocazia controlului efectuat.

Etichete: