Top

Predarea bunurilor cuprinse in legatul particular

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………,

Formulez:

ACTIUNE PENTRU PREDAREA LEGATULUI CU TITLU PARTICULAR

 

urmand ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi predea din mostenirea defunctului(ei) ………., decedat(a) la ……….., in ………., cu ultimul domiciliu in …………… bunurile prevazute in legatul particular pe care defunctul(a) l-a facut in favoarea mea si anume ……………

De asemenea, cer obligarea paratului(ei) sa ma despagubeasca cu suma de ………. lei, reprezentand lipsa de folosinta a acestor bunuri pe perioada …….. si la cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

 

In fapt, la decesul defunctului(ei) au ramas ca mostenitori legali paratul(a) si eu in calitate de mostenitori testamentari, asa cum reiese din actele ce le depun.

Bunurile care mi-au fost testate sunt: …………………………..

Desi am somat pe parat(a) sa-mi predea legatul refuza si drept urmare ma vad obligat sa-l chem in judecata si sa cer admiterea acestei actiuni.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 899 C. civ.

Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte si martori.

Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata a sumei in valoare de ………. lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………