Top

Reziliere contract

Reziliere contract – sentinţa civilă nr. 150/26.01.201 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta SV i-a chemat în judecată pe pârâţii HAE şi HG, solicitând rezilierea contractului de întreţinere autentificat sub nr. 211 din data de 02 februarie 2003.

Reclamanta şi-a motivat acţiunea arătând că a încheiat împreună cu soţul său în prezent decedat, un contract de întreţinere cu pârâţii, care sunt fiica şi ginerele său, contract în care s-au prevăzut obligaţiile ce le revin acestora, însă după decesul soţului său, cei doi pârâţi au început să îşi bată joc de ea în sensul că o insultau, provocau scandal, o loveau şi au scos-o afară din locuinţă.

S-a precizat de către reclamantă că pârâţii nu s-au achitat niciodată de obligaţiile prevăzute în contract, din contra, s-au purtat urât cu ea, fiind nevoită să apeleze la organele de poliţie, astfel că şi în prezent locuieşte la vecini deoarece a fost ameninţată în luna august 2009 când a fost şi lovită de pârâtul HG.De asemenea, aceasta a menţionat că ceilalţi patru copii ai ei sunt căsătoriţi, la casele lor însă nu pot interveni deoarece pârâţii sunt foarte violenţi.

Pârâţii au solicitat respingerea acţiunii întrucât nu ei sunt de rea credinţă sau nu se achită de obligaţia de întreţinere asumată, ci reclamanta este cea care refuză întreţinerea oferită de ei, ba mai mult aceasta le-a făcut şi le face viaţa un calvar.

S-a precizat de către pârâţi că afirmaţiile reclamantei din acţiune precum că sunt foarte violenţi, că ceilalţi patru copii ai ei nu pot interveni şi că nu a dorit niciodată să încheie acest contract nu sunt reale deoarece ei, deşi le presta întreţinere cu 15 ani înainte de încheierea contractului de întreţinere, le-a fost teamă să încheie acest act din cauza comportamentului total deplasat al reclamantei faţă de fratele cel mic al pârâtei care trebuia să rămână în casa părintească şi locuia acolo, SAD şi soţia sa pe care în cele din urmă i-a alungat din casă împreună cu cei doi copii mici de aproximativ 1-2 ani.

Aceştia au susţinut că acest act a fost încheiat la insistenţele şi rugăminţile reclamantei şi a numitului SL, faţă de care s-au achitat şi în ceea ce priveşte obligaţia de înmormântare a acestuia, decedat la data de 6 februarie 2003, însă după decesul numitului SL, reclamanta nu le-a permis să rămână împreună cu ea decât 2-3 săptămâni, spunând că ea se descurcă singură, alungându-i din gospodărie. După ce reclamanta s-a îmbolnăvit din nou şi a necesitat o altă intervenţie chirurgicală în luna septembrie 2003 la spitalul din Câmpulung Moldovenesc, tot ei au fost cei care au dus-o la spital, s-au îngrijit de aceasta, i-au procurat cele necesare, s-au mutat la ea, s-au ocupat de toate treburile gospodăreşti, însă, după o perioadă de timp reclamanta a refuzat din nou serviciile lor.

S-a menţionat de către pârâţi că reclamanta, rămânând singură, i-a rugat să se întoarcă şi cu toată ruşinea pe care le-a făcut-o în luna mai 2006 s-au mutat la ea unde locuiesc şi în prezent, respectiv în spaţiul de sub grajd la care au făcut unele îmbunătăţiri, însă nici după întoarcerea lor reclamanta nu şi-a schimbat comportamentul.

Prin sentinţa civilă nr. 150/26.01.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins acţiunea, ca nefondată.

Instanţa a reţinut că, potrivit clauzelor contractuale, în schimbul transmiterii dreptului de nudă proprietate asupra imobilelor, dobânditorii s-au obligat să o întreţină pe reclamantă şi pe soţul său SL pe tot timpul vieţii, aşa cum o fac de circa 15 ani, obligându-se a le procura cele necesare traiului, a le da îngrijirile necesare în caz de boală, iar la deces să îi înmormânteze pe fiecare după obiceiul locului.

Rezilierea contractului este o sancţiune şi ea presupune o neexecutare culpabilă a obligaţiilor asumate, neexecutare care poate proveni atât din partea întreţinutului cât şi din partea întreţinătorului.

Prin urmare, pentru admiterea rezilierii se cer îndeplinite două condiţii, respectiv ca una dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile ce-i revin şi executarea să fie imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia.

În cauză, rezultă faptul că pârâţii care sunt fiica şi respectiv ginerele reclamantei, locuiesc în prezent în aceeaşi gospodărie cu aceasta din urmă, în locuinţe separate şi că după decesul lui SL, intervenit la data de 2 februarie 2003, între părţi au existat mai multe neînţelegeri, însă conform probatoriului administrat, acestea au fost generate de către reclamantă.

Astfel, martorii audiaţi în cauză la propunerea pârâţilor, au confirmat susţinerile acestora din întâmpinare, arătând că reclamanta este cea care refuză să primească ajutorul dat de pârâţi, precizând că aceştia au fost cei care au avut grijă de ea în perioada în care a fost bolnavă, au dus-o la spital şi că reclamanta le făcea pârâţilor numeroase şicane pentru a-i deranja, mai exact le întrerupea curentul, le bătea din pod, punea gunoi lângă uşa acestora şi o blestema pe pârâtă.

De asemenea, pârâţii îi aduceau reclamantei mâncare, o ajutau la treburile gospodăreşti, chiar în perioada în care nu locuiau împreună, această din urmă situaţie intervenind tot datorită reclamantei care a intenţionat să-şi refacă viaţa după decesul soţului, martorele precizând că, deşi reclamanta mai are patru copii, nici unul nu vrea să vină la ea tot din cauza acesteia şi că iniţial în casă a fost vorba să rămână băiatul cel mai mic care nu a rezistat decât trei ani tot datorită şicanelor pe care mama sa i le-a făcut.

Instanţa reţine că reclamanta, prin refuzul său nejustificat, pune pârâţii în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile asumate prin contract, ori rezilierea contractului de întreţinere se poate dispune numai dacă neexecutarea obligaţiei de întreţinere se datorează culpei pârâţilor, în caz contrar ar însemna că reclamantul se poate prevala de propria-i culpă şi să ceară rezilierea contractului.

Tags: