Top

Plângere împotriva măsurilor asiguratorii – inadmisibilitate

Plângere împotriva măsurilor asiguratorii – inadmisibilitate – sentinţa penală nr. 269/27.09.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe petentul MF a chemat în judecată Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea acestuia la restituirea autoturismului deţinut în mod nelegal.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că în data de 08 august 2008, prin procura autentificată numitul VS i-a încredinţat autoturismul marca „Audi” pentru a circula atât în ţară cât şi în străinătate, sens în care a achitat acestuia o sumă mare de bani.

S-a precizat de către petent că la data de 19 iunie 2009 a fost oprit în trafic pentru un control de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, aducându-i-se la cunoştinţă cu această ocazie că în baza de date a Interpol, figurează că acest autoturism este furat.

Din verificările efectuate ulterior a rezultat faptul că la data de 28 februarie 2006, numitul VS a achiziţionat acest autoturism de la o firmă de leasing din Italia, căreia acesta nu i-a mai achitat ultimele rate, iar în cadrul cercetărilor efectuate în dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, s-a stabilit că acesta a fost deja acţionat în judecată pe cale civilă în Italia pentru plata ultimelor rate, motiv pentru care la data de 22.03.2010 i-a fost restituit autoturismului şi s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru fapta de furt.

Petentul a mai relatat faptul că practic infracţiunea de furt nici nu există atâta timp cât sunt încheiate contracte civile valabile, necontestate, problema juridică fiind de natură civilă, iar măsura luată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, este nelegală, întrucât pentru aceeaşi faptă nu poate fi cercetat de două ori şi deja s-a pronunţat o soluţie în legătură cu utilizarea şi posesia autoturismului.

Prin sentinţa penală nr. 269/27.09.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins acţiunea, ca inadmisibilă, reţinându-se că în cauză la data de 16 aprilie 2010 în dosarul nr.381/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc s-a dispus ridicarea autoturismul marca „Audi” de la numitul LB, în vederea expertizării şi continuării cercetărilor, întrucât acesta figurează ca fiind furat din Italia.

Conform art. 168 alin. 1 Cod proc. penală, „în contra măsurii asiguratorii luate şi a modului de aducere la îndeplinirea acesteia, învinuitul sau inculpatul, partea responsabilă civilmente, precum şi orice altă persoană interesată se pot plânge procurorului sau instanţei de judecată, în orice fază a procesului penal”, iar conform art. 169 Cod proc. penală, orice altă persoană care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere, potrivit dispoziţiilor art. 168, stabilirea acestui drept şi restituirea.

Raportat la aceste dispoziţii legale instanţa a calificat prezenta cerere ca fiind o plângere împotriva măsurilor asiguratorii.

Prin Decizia nr. 71/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, a admis recursul în interesul legii, cu privire la stabilirea competenţei de soluţionare a plângeri formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală şi a stabilit că „competenţa de a soluţiona plângerea formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală revine procurorului în cursul urmăririi penale şi respectiv, instanţei de judecată în cursul judecăţii”

În cauză petentul s-a adresat iniţial procurorului în vederea restituirii autoturismul, însă prin Ordonanţa din 29 aprilie 2010 dată în dosarul nr.381/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, cererea sa a fost respinsă.

În consecinţă, având în vedere că în prezent dosarul se află în cursul urmăririi penale, petentul se poate adresa doar procurorului, nu şi instanţei de judecată, motiv pentru care instanţa urmează a respinge cererea, ca inadmisibilă.

De altfel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a comunicat instanţei Ordonanţa prin care s-a admis cererea lui MF privind restituirea autovehiculului, lucrătorii de poliţie procedând la restituirea către petent a autoturismului mai sus arătat, aşa cum rezultă din procesul verbal de restituire.

Etichete: