Top

Rezoluţiune contract de întreţinere. Evacuare – neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere

Rezoluţiune contract de întreţinere. Evacuare – neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere – sentinţa civilă nr.926/24.06.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă, reclamanta ŢŞ, i-a chemat în judecată pe pârâţii GV şi GM, solicitând ca prin hotărârea ce o va pronunţa, instanţa să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere nr. 276/21.04.2008 al BNP SC, să se dispună evacuarea pârâţilor din locuinţa sa pentru lipsa titlului locativ, urmând ca aceştia să fie obligaţi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea acţiunii, întemeiată în drept pe disp. art. 1020, 1021 cod civil, reclamanta a arătat că prin contractul de întreţinere menţionat mai sus, pârâţii s-au obligat, în schimbul transmiterii dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 13.992 mp, să o întreţină pe tot timpul vieţii, asigurându-i, în limitele unui trai decent, alimentaţia zilnică, menajul, lemnele de foc, efectuând treburile gospodăreşti curente, acoperind eventualele sale nevoi financiare, îngrijire în caz de boală, medicamente şi asistenţă medicală de specialitate, iar la deces să o înmormânteze după obiceiul locului. Că, nici una din obligaţiile asumate de pârâţi nu au fost respectate de aceştia, a fost nevoită să-şi asigure singură cele necesare traiului, să-şi administreze gospodăria şi să aibă grijă de animale, muncind efectiv la strânsul fânului şi tocmind pe cheltuiala sa diverse persoane să o ajute în gospodărie.

A mai arătat că în vara anului 2008, în timp ce clădea o claie de fân, a căzut şi a suferit mai multe leziuni, a fost internată o perioadă de timp în spital, însă pârâţii nu au vizitat-o niciodată şi nu s-au interesat de starea sa de sănătate. Că, în perioada în care a fost internată în spital, au modificat fără acordul său o parte din anexele gospodăreşti şi s-au instalat în propria gospodărie fără a avea nici un titlu. A mai arătat reclamanta că dese ori a fost agresată de pârâţi şi întrucât aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, a promovat prezenta acţiune.

La data de 12 octombrie 2009, pârâţii au depus la dosar o întâmpinare prin care au arătat că sunt de acord cu rezoluţiunea contractului, întrucât din culpa reclamantei nu pot îndeplini obligaţiile stipulate în contract, menţionând că reclamanta a fost cea care de nenumărate ori i-a rugat să se mute în gospodăria ei şi le-a pus la dispoziţie un grajd pentru a-şi amenaja o locuinţă pentru întreaga familie. Că, înainte de autentificarea contractului din litigiu, reclamanta le-a testat jumătate din averea sa, conform testamentului autentificat sub nr. 199/2008, rugându-i să se mute în gospodăria ei.

Pârâţii au mai arătat că niciodată nu au agresat-o pe reclamantă, iar reclamaţiile acesteia la poliţie au evidenţiat faptul că ei îi aparţine culpa în ceea ce priveşte relaţiile dintre părţi.

Prin cererea reconvenţională, pârâţii au solicitat ca instanţa să o oblige pe reclamantă la plata sumei de 34.000 lei, reprezentând contravaloarea investiţiilor efectuate în gospodăria acesteia, să se instituie în favoarea lor un drept de retenţie asupra imobilului la care au făcut investiţii, până la achitarea integrală a debitului, cu obligarea reclamantei la cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, întemeiată pe disp. art. 992, 1444 cod civil şi art. 274 cod proc. civilă, pârâţii au arătat că reclamanta este mătuşa pârâtei GM, a insistat să încheie contractul de întreţinere şi după încheierea acestuia s-au mutat din comuna Fundu Moldovei, în domiciliul reclamantei pentru a o putea ajuta efectiv în gospodărie. Că, în acest sens, reclamanta le-a pus la dispoziţie un grajd de circa 10 m lungime, aflat într-o stare avansată de degradare, pe care parţial l-au transformat în locuinţă, iar o parte din el l-au adaptat pentru adăpostirea animalelor reclamantei.

Au arătat pârâţii că având acordul reclamantei au efectuat următoarele renovări şi investiţii: au renovat parte din grajd destinată pentru animalele reclamantei, în sensul că au schimbat podeaua şi au turnat beton, au edificat trei standuri noi din lemn pentru vite, în continuarea grajdului au amenajat o cameră – dormitor de 3×2 m, o bucătărie, un hol şi o verandă, în spatele dormitorului au edificat o cameră mai mică, care nu este terminată, au renovat şura de lemne, au efectuat garduri noi şi au renovat podeţul de acces din drum în gospodărie..

Prin sentinţa civilă nr.926/24.06.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc instanţa a admis atât acţiunea principală cât şi cererea reconvenţională, reţinând că între părţi s-a încheiat contractul de întreţinere autentificat sub nr. 276/21.04.2008, potrivit căruia reclamanta i-a transmis pârâtei GM, nepoata sa, cât şi soţului acesteia GV, suprafaţa de 13.992 mp, identică cu parc. nr. 694/25 şi 694/34 din CF 3584 a com. cad. Pojorâta, iar în schimbul transmiterii dreptului de proprietate asupra terenului, pârâţii s-au obligat să o întreţină pe tot timpul vieţii, asigurându-i, în limitele unui trai decent, alimentaţia zilnică, menajul, lemnele de foc, efectuând treburile gospodăreşti curente, acoperind eventualele sale nevoi financiare, îngrijire în caz de boală, medicamente şi asistenţă medicală de specialitate, iar la deces să o înmormânteze după obiceiul locului. Că, nici una din obligaţiile asumate de pârâţi nu au fost respectate de aceştia, a fost nevoită să-şi asigure singură cele necesare traiului, să-şi administreze gospodăria şi să aibă grijă de animale, muncind efectiv la strânsul fânului şi tocmind pe cheltuiala sa diverse persoane să o ajute în gospodărie.

După încheierea acestui contract, o perioadă de timp, pârâţii au făcut naveta din comuna Fundu Moldovei în domiciliul reclamantei pentru a o ajuta la treburile gospodăreşti şi a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, după care s-au mutat în domiciliul acesteia întrucât le-a fost pus la dispoziţie un grajd vechi pe care pârâţii l-au renovat în sensul că o parte din el l-au folosit ca şi locuinţă, iar o parte l-au amenajat pentru ca reclamanta să-şi poată ţine vitele.

Părţile au avut de-a lungul timpului mai multe conflicte generate de conduita reclamantei care este o fire foarte dificilă, era permanent nemulţumită de modul în care pârâţii efectuau treburile gospodăreşti, motiv pentru care la un moment dat aceştia au părăsit gospodăria reclamantei dar au revenit la insistenţele acesteia.

Susţinerile reclamantei în sensul că a fost agresată de pârâţi, nu au fost dovedite, din adresa nr. 458050/04.03.2010 a Poliţiei comunei Pojorâta rezultând că reclamanta i-a reclamat de mai multe ori pe pârâţi, însă de fiecare dată împotriva acestora s-au întocmit referate cu propunere de neîncepere a urmăririi penale.

Prin urmare, nici susţinerile acesteia referitoare la faptul că a fost lovită de pârâţi, nu pot fi primite de instanţă, martorii arătând că a căzut de pe claie, iar în perioada în care a fost spitalizată, pârâţii au vizitat-o de mai multe ori.

Este cert faptul că între părţi există o stare conflictuală care nu mai poate fi continuată, motiv pentru care instanţa va dispune rezoluţiunea contractului de închiriere nr. 276/2008 reţinând culpa reclamantei în ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către pârâţi, constând în aceea că este o persoană în vârstă, este bolnavă, este o fire foarte dificilă, i-a alungat de pârâţi de mai multe ori din gospodăria ei, iar apoi a insistat să revină. De altfel, reclamanta a avut pe rolul judecătoriei şi alte acţiuni similare prin care s-a dispus rezoluţiunea contractelor încheiate cu alte persoane din aceleaşi motive.

Pe cale de consecinţă, se va dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. 276/1 aprilie 2008 de BNP SC şi ca o consecinţă a acestui fapt, se va dispune evacuarea pârâţilor din gospodăria reclamantei.

Prin sentinţa civilă nr. 610/27.04.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, a fost admisă cererea având ca obiect „ordonanţă preşedinţială”, formulată de reclamantă împotriva pârâţilor şi s-a dispus evacuarea acestora din gospodăria reclamantei.

Întrucât soluţia dată în dosarul de mai sus este vremelnică, urmează ca în speţă să se dispună evacuarea pârâţilor, în cauză nefăcându-se dovada certă a faptului că aceştia au părăsit locuinţa reclamantei.

Se va admite cererea reconvenţională formulată de pârâţi şi se va constata că aceştia au făcut lucrări în gospodăria reclamantei în valoare totală de 25.882 lei, conform expertizei construcţii efectuată în cauză, ce va fi omologată de instanţă.

Pârâţii au dovedit cu probele administrate în cauză faptul că au efectuat lucrările cu valoarea menţionată mai sus în gospodăria reclamantei, lucrări care îi profită acesteia, care au fost efectuate cu acordul ei şi care nu ţin de obligaţia de întreţinere a acesteia aşa cum în mod eronat a arătat aceasta, iar neobligarea reclamantei la plata contravalorii lucrărilor ar reprezenta o îmbogăţire fără justă cauză a acesteia.

Efectuarea acestor lucrări nu a fost contestată de către reclamantă, a fost dovedită cu martorii audiaţi în cauză, au fost evidenţiate în expertiză, iar pârâţii au depus la dosar (filele 84 – 87), facturi şi chitanţe privind achiziţionarea unor materiale de construcţii ce au fost cumpărate după încheierea contractului de întreţinere.

Etichete: