Top

Grăniţuire

Dosar nr. 746/321/2007

Sentinta civila nr. 901

Sedinta publica de la 15 Aprilie 2008

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantii G.C., G.E. împotriva pârâtului B.I., intervenient C.E., având ca obiect granituire

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns av. Z.D. pentru reclamanti si pârâtul B.I.,. lipsa fiind reclamantii si intervenienta C.E.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier.

S-a înmânat partilor o copie dupa completarea raportului de expertiza tehnica.

Aparatorul reclamantilor nu mai are de formulat obiectiuni la expertiza, solicita ca instanta sa constate cauza în stare de judecata si sa acorde cuvântul la fond.

Pârâtul interpelat are de formulat obiectiuni la expertiza.

Se constata cauza în stare de judecata si se trece la dezbaterea fondului.

Aparatorul reclamantilor solicita în principal amânarea pronuntarii cauzei pentru a avea posibilitatea sa depuna la dosarul cauzei concluzii scrise.

Solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata având în vedere concluziile raportului de expertiza tehnic. Cu privire la cererea de interventie solicita anularea cererii de interventie pentru faptul ca a fost formulata de catre o persoana fara calitate. Solicita cheltuieli de judecata.

Pârâtul având cuvântul solicita respingerea actiunii reclamantilor ca fiind neîntemeiata, admiterea cererii reconventionale si a celei de interventie cu obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata. Depune în acest sens un plic cu bonuri de transport.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care :

INSTANTA

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la nr. 746/321/2007 reclamantii G.C. si G.E. au chemat în judecata civila pe pârâtul B.I. pentru granituire.

C.E. a formulat cerere de interventie în interes propriu si al pârâtului

Initial cererea a fost înregistrata la nr. 1068/227/2006 a Judecatoriei Falticeni si judecarea s-a stramutat la Târgu Neamt.

În motivarea actiunii reclamantii solicita stabilirea un ei linii de hotar între 1800 m.p. proprietatea lor si 8500 m.p. proprietatea pârâtului. Arata ca initial au fost proprietarii suprafetei de 250 m.p.(contract de vânzare cumparare nr. 2538/1988), au mai cumparat 1550 m.p, alaturi(contract nr. 257/2003).

Reclamantii au chemat în judecata pe pârât pentru revendicarea suprafetei de 1550 m.p.teren dar prin sentinta civila 321/2004 a Judecatoriei Falticeni , definitiva si irevocabila li s-a respins actiunea deoarece terenul cerut nu este ocupat de pârât.

În dovedire au depus titlu de proprietate nr. 1094/1995, sentinta civila nr. 321/2004 a Judecatoriei Falticeni, sentinta civila nr. 1974/1998 a Judecatoriei Suceava, expertiza din dosarul nr. 2619/2003 care a stat la baza sentintei civile nr. 321/2004 invocata.

În întâmpinare pârâtul cere respingerea actiunii.

În cererea de interventie , C.E. (fila 20) cere respingerea actiunii, nu probeaza în nici un mod cererea.

La cererea reclamantilor s-a mai efectuat o expertiza tehnica pentru identificarea si delimitarea terenurilor (expert O.M. fila 45).

Se retine ca partile au terenuri învecinate si nu le era clar stabilita linia de hotar.

Din expertizele efectuate în dosarele anterioare(filele 11,62,101) din schita cadastrala, rezulta aceiasi situatie a terenurilor, ca si din ultima expertiza din prezentul dosar(fila 45).

În temeiul art 584 cod civil se va admite actiunea stabilindu-se hotarul conform schitei expertului (fila 45) reclamantii au în proprietate , 1874 m.p. teren (fila 45) sau 1979 m.p.(fila 101) în loc de 1800 m.p. cât au mentionat în cererea introductiva.

Pârâtul nu are nici o culpa penala , a aratat de la început ca este deja facuta granituire si nu va fi obligat la cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea în granituire introdusa de reclamantii G.C. si G.E. , cu domiciliul în Comuna Dolhasca judetul Suceava împotriva pârâtului B.I. cu acelasi domiciliu.

Stabileste linia de hotar între parti pe liniamentul 23,104,105,134,39 notata cu galben în raportul de expertiza fila 45.

Respinge cererea intervenientei C.E. cu domiciliul în Bacau, jud. Bacau.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 15 Aprilie 2008

Etichete: