Top

Înlocuirea amenzii penale

Înlocuirea amenzii penale

Sentinta penala nr. 22/15 Ianuarie 2009

Prin sesizarea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 2593/321/2008 Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Tg.Neamt a solicitat în temeiul art. 631 Cod penal si art. 425 Cod pr. pen. înlocuirea amenzii penale de 1500 lei aplicata condamnatului B.E.F, întrucât acesta se sustrage cu rea credinta de la plata amenzii penale.

Instanta examinând sesizarea retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. xx/31.01.2008 pronuntata de Judecatoria Tg.Neamt definitiva la data de 4.04.2008 prin respingerea recursului prin d.p. xxx/RP/4.04.2008 condamnatul B.E.F a fost condamnat la pedeapsa de 1500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 180 al. 2 si 21 Cod penal si la pedeapsa de 1000 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de amenintare prevazuta de art. 193 Cod penal.

În baza art. 33 lit. a si 34 lit. c s-a aplicat condamnatului pedeapsa cea mai grea de 1500 lei amenda penala.

Dupa ramânerea definitiva a acestei sentinte penale condamnatul nu a achitat amenda penala aplicata astfel ca s-a emis scrisoarea de debitare si s-a trimis A.F.P. pentru executare.

Cu adresa nr. xxxxx/22.08.2008 A.F.P. a sesizat instanta de judecata întrucât amenda nu a fost achitata de condamnat cu rea credinta.

Condamnatul legal citat s-a prezentat în instanta la termenul de judecata din data de 18.09.2008 solicitând acordarea unui termen pentru a achita amenda penala.

Ulterior condamnatul nu s-a mai prezentat în instanta si nu a achitat amenda penala.

Potrivit dispozitiilor art. 631 Cod penal, daca cel condamnat se sustrage cu rea credinta de la executarea amenzii instanta poate înlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa închisorii în limitele prevazute pentru infractiunea savârsita.

Persoana condamnata la pedeapsa amenzii este obligata sa depuna recipisa de plata integrala a amenzii la instanta de executare în termen de 3 luni de la ramânerea definitiva a hotarârii.

Întrucât condamnatul nu a administrat nici o proba prin care sa dovedeasca ca se afla în imposibilitatea de a achita amenda penala aplicata instanta în baza art. 631 Cod penal si art. 425 Cod pr. penala va admite sesizarea si va înlocui amenda penala aplicata cu pedeapsa închisorii, în limitele prevazute de art. 180 al. 2 si 21 Cod penal si art. 193 Cod penal.

În baza art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal va aplica condamnatului pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 71 al. 2 Cod penal va interzice condamnatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 al. 1 lit. a teza II si lit. b Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În baza art. 192 Cod pr.pen. va obliga condamnatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat.

Etichete: