Top

Rectificare înscriere carte funciara

Obiect: rectificare înscriere carte funciara

Sentinta civila nr. 690/04.03.2009

Constata ca prin actiunea înregistrata la aceasta instanta reclamanta S.M. a chemat în judecata pe pârâtii N.N. si N.M. solicitând sa se dispuna radierea din cartea funciara tinuta de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al a suprafetei de 722 m.p. de teren situata în intravilanul satului X. comuna Y. judetul Neamt, tarlaua 24, parcela 4631, cu vecinii : N- propr. N.N. si N.M., S-restul propr. reclamantei, E-S.M, V-DN xx, (teren care face parte din trupul de 3252 m.p. teren), intabulat de pârâti sub nr. cadastral zzz în Cartea Funciara cu nr.x/N comuna Y. judetul Neamt.

A solicitat obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare a aratat ca ea a revendicat acest teren de la pârâti si ca prin decizia civila nr.xxxx/RC/2006 pronuntata de Tribunalul Neamt pârâtii au fost obligati sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie aceasta suprafata de teren si ca pâna la solutionarea definitiva a acestui litigiu, pârâtii au intabulat terenul pe numele lor.

În dovedire a depus la dosar copia deciziei mentionate, procesul-verbal de executare silita si copie dupa extrasul de carte funciara.

Cererea a fost timbrata cu 19 lei taxa de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtii au formulat întâmpinare prin care au aratat ca sunt de acord cu actiunea reclamantei, ei au cumparat de la S.G. în anul 2004 cu act autentic de vânzare-cumparare suprafata de 3252 m.p. de teren în vatra satului X. si ca l-au intabulat iar în anul 2005 reclamanta a formulat cererea pentru revendicarea suprafetei de 900 m.p. din acest teren cu motivarea ca acesta este proprietate ei nicidecum a vânzatorului S.G..

Întrucât nu se poate stabili vreo culpa din partea lor ca au intabulat terenul cumparat, ei fiind cumparatori de buna-credinta si având în vedere ca au recunoscut pretentiile reclamantei de la prima zi de înfatisare, au solicitat respingerea capatului de cerere privind obligarea lor la plata cheltuielilor de judecata facute cu acest proces, invocând prevederile art.275 din codul de procedura civila.

Analizând probele dosarului constata ca actiunea reclamantei este întemeiata si în baza art.36 din legea 7/1996 o va admite si se va dispune radierea din Cartea funciara a suprafetei de 722 m.p. de teren care face parte din trupul de 3252 m.p. intabulat de pârâti în baza contractului lor de vânzare-cumparare autentificat sub nr.716/19 03 2004 , teren care, ulterior a fost revendicat de catre reclamanta, conform deciziei civile nr.xxxx/RC/2006 pronuntata de Tribunalul Neamt.

În ce priveste capatul de cerere referitor la cheltuielile de judecata pretinse de reclamanta, acesta urmeaza a fi respins, retinându-se ca, în conformitate cu prevederile art. 275 din codul de procedura civila, pârâtii au recunoscut pretentiile acesteia de la prima zi de înfatisare.

Etichete: