Top

Plângere soluţie procuror

Obiect: plângere soluţie procuror

Sentinţa penală nr. 20/21.01.2010

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub petenta M.N. a formulat în contradictoriu cu intimaţii M.A., A. M. şi C.P. plângere împotriva rezoluţiilor date de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ ca fiind nelegale şi netemeinice.

În motivarea plângerii petenta a arătat următoarele:

Intimaţii i-au ocupat în mod nelegal suprafaţa de 168 m.p. teren proprietatea sa, pe care o deţine din anul 1961 conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxx/1961 şi titlului de proprietate nr. xxx/4xx/1996.

În rezoluţie se menţionează sentinţa civilă nr. 1047/2009 a Judecătoriei Tg. Neamţ prin care lui M.A. i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0, 27 ha în care se includ şi 168 m.p. proprietatea sa.

Nu a parte în acel proces şi nu i s-a adus la cunoştinţă că are obligaţia să cedeze suprafaţa de 168 m.p.

Hotarul dintre ea şi M.A. este pe aliniamentul 4, 5, 6, 7 el a intrat până la aliniamentul 3 după cum se observă pe schiţă.

În prezent adevăratul proprietar este Consiliul Local Vânători, terenul de sub magazin devenind teren de interes public.

În cauză operează şi prescripţia de 10-30 ani ea a fost tot timpul proprietara terenului.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin rezoluţia dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ s-a dispus în temeiul art. 228 al.6 Cod procedură penală raportat la art. 10 lit.”d” şi „c” Cod penal neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii M.A., A. M. şi C.P. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie prevăzută de art. 220 al.1 Cod penal reţinându-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii reclamate sub aspectul laturii subiective faţă de intimatul M.A., iar în ceea ce priveşte intimaţii A. M. şi C.P., aceştia nu au făcut acte materiale specifice infracţiunii reclamate.

Faţă de probele administrate în cursul urmăririi penale, intimata reţine că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie prevăzută de art. 220 al.1 Cod penal sub aspectul laturii subiective având în vedere următoarele considerente:

Petenta este proprietara suprafeţei de 1790 m.p. teren situată în vatra satului, com. X conform contractului de vânzare-cumpărare şi titlul de proprietate aceasta stăpânind în fapt, în acest punct suprafaţa de 1968 m.p. teren aşa cum rezultă din planul de situaţie depus la dosar ( fila 15 dosar de urmărire penală).

Prin sentinţa civilă nr. xxxx/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Tg. Neamţ i s-a reconstituit numitului A.I., dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,27 ha teren situat în satul, com. X în acea cauză, efectuându-se o expertiză tehnică pentru identificarea acestei suprafeţe de 0, 27 ha teren. Aşa cum rezultă din schiţa anexă la raportul de expertiză o parte din acest teren în suprafaţă de 168 m.p. este stăpânită de petentă.

Numitul A.I., a concesionat acest teren în suprafaţă de 0, 27 ha intimaţilor. Aceştia au făcut demersuri pentru intrarea în posesie cu întreaga suprafaţă de teren în acest sens au ocupat şi suprafaţa de teren în acest sens au ocupat şi suprafaţa de 168 m.p. teren stăpânită de petent.

Faţă de această situaţie de fapt reţinută instanţa reţine că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie prevăzută de art. 220 al.1 Cod penal sub aspectul laturii subiective intimaţii având convingerea faţă de existenţa sentinţei civile nr. xxxx/2009 terenul pe care îl ocupă le aparţine.

Faţă de cele reţinute apreciind că soluţia adoptată în dosarul de urmărire penală este legală şi temeinică şi nu se impune a fi desfiinţată în baza art. 278 al.8 lit.”a” Cod procedură penală va respinge plângerea ca nefondată urmând să menţină rezoluţiile atacate.

În baza art. 192 al.2 Cod procedură penală va obliga petenta la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Etichete: