Top

Tâlhăria, art.211 C.P.

Sentinţa Penală Nr. 210/ 29.07.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie înregistrat la această instanţă s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor F.G., C.R., I.R. şi C.I. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1,2 lit. „b”,”c”, al. 2 ind. 1 lit. „a” Cod penal raportat la art. 37 lit. „a” Cod penal, în ceea ce priveşte pe inculpatul C.I. cu aplicarea art. 99 al. 3 Cod penal în ceea ce priveşte pe inculpatul I.R. şi cu aplicarea art. 75 lit. „c” Cod penal în ceea ce priveşte pe inculpaţii F.G., C.R. şi C.I. .

Inculpatul F.G. audiat în instanţă a arătat că nu a lovit partea vătămată şi nu i-a luat nimic.

M.X. şi I.R. erau cu partea vătămată şi o loveau, iar C.R. văzându-i, i-a despărţit.

Inculpatul C.R. audiat în instanţă a arătat că a lovit partea vătămată pentru a-l scoate pe fratele său I.R. din acel incident, incidentul fiind provocat de M.X..

Inculpatul C.I. audiat în instanţă a arătat că nu a lovit partea vătămată .A văzut cum partea vătămată se bătea cu inculpaţii I.R. şi M.X., atunci el şi F.G. au intervenit să-i despartă, după care partea vătămată a plecat ameninţându-i .

Inculpatul I.R. audiat în instanţă a arătat că nu a lovit partea vătămată.

M.X. i-a cerut o ţigară părţii vătămate , aceasta i-a spus că nu are, şi la un moment dat s-au luat la înjurături după care s-au luat la bătaie. Când a văzut că cei doi se bat a intervenit să-i despartă.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În noaptea de 21/22.xx.2010 în jurul orei 3,30, partea vătămată O.C. a ieşit dintr-un bar din apropierea parcului din Tg. Neamţ cu intenţia de a se deplasa spre locuinţă. Imediat a fost acostat de un grup format din inculpaţii F.G., C.R., I.R. şi C.I. şi numiţii M.I. şi M.X., într-o zonă întunecată unde iluminatul public nu funcţiona. După ce i s-a cerut o ţigară , partea vătămată a fost lovită mai întâi de inculpatul C.I., iar ulterior şi de ceilalţi inculpaţi. Partea vătămată a fost deposedată prin violenţă de către inculpaţii I.R., C.R. şi F.G., mai întâi de suma de 37 lei, iar ulterior de un telefon mobil şi de un portofel în care avea suma de 200 lei. Telefonul a fost restituit părţii vătămate în aceeaşi împrejurare , suma de 37 lei a fost găsită ulterior asupra inculpatului C.R., dar suma de 200 lei nu a mai putut fi recuperată.

Imediat după ce a fost tâlhărit, partea vătămată s-a întors în barul de unde plecase şi unde s-a întâlnit cu martorul G.M. , căruia i-a povestit că a fost victima unei infracţiuni, la scurt timp sesizând şi organele de poliţie.

În urma agresiunii celor 4 inculpaţi, partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din declaraţia părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului din 22.04.2010 şi planşa foto anexă nr. 216/22.xx.2010, planşa foto nr. 215/2010 cu aspecte de la examinarea obiectelor de îmbrăcăminte purtate de inculpaţi, planşa foto nr. 217/2010 cu aspecte de la recunoaşterea din grup, concluziile raportului de constatare medico-legală nr. 623/22.xx.2010 , procesul verbal de depistare din 22.xx.2010 , procesul verbal de examinare a persoanei din 22.xx.2010 şi declaraţiile martorilor V.M., G.C., N.L. şi G.M..

Şi declaraţiile martorilor I.O. şi V.C., nu infirmă celelalte probe administrate în cauza, aceştia arătând că în faţa lor M.X. a recunoscut că el a început scandalul, acest scandal începând de la o ţigară.

În ceea ce priveşte declaraţiile martorilor M.I. şi M.X., instanţa reţine că aceştia nu au fost de faţă pe toată perioada derulării conflictului, aceştia plecând de la locul conflictului imediat după ce acesta a început .

În cauză au mai fost audiaţi în circumstanţiere martorii B.C., P.C. şi E.V.

În drept faptele inculpaţilor C.R. şi F.G. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 al. 1,2 lit.”b”,”c”, al. 2 ind. 1 lit. „a” Cod penal cu aplicarea art. 74 al. 2 Cod penal şi art. 75 lit. „c” Cod penal raportat la art. 76 lit. „b” Cod penal, faptele inculpatului C.I. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 al.1,2 lit.”b,”c”,al. 2 ind. 1 lit. „a” Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. „a” Cod penal , art. 75 lit.”c” Cod penal şi art. 74 al. 2 Cod penal raportat la art. 76 lit. „b” Cod penal, iar faptele inculpatului I.R. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 al.1,2 lit.”b”,”c”, al. 2 ind. 1 lit. „a” Cod penal cu aplicarea art. 74 al. 2 Cod penal şi art. 99 şi următoarele Cod penal raportat la art. 76 lit. „c” Cod penal .

În temeiul art. 334 Cod procedură penală va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 al. 1,2, lit. „b”,”c”, al. 2 ind. 1lit.”a” Cod penal în infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 al. 2 Cod penal faţă de situaţia de fapt reţinută din care rezultă că scopul utilizării violenţei împotriva părţii vătămate a fost pentru săvârşirea furtului, cele două activităţi folosirea violenţei şi furtul fiind strâns legate între ele, acestea alcătuind latura obiectivă a infracţiunii de tâlhărie.

La individualizarea juridică a pedepsei , instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal .

Având în vedere persoana inculpaţilor, vârsta tânără a acestora, lipsa de pregătire , conduita acestora înainte de săvârşirea faptelor aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi şi caracterizările depuse , va reţine în favoarea acestora circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 al. 2 Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite , împrejurările comiterii acestora, urmările produse precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpaţilor , in ceea ce priveşte pe inculpatul minor I.R. şi concluziile anchetei sociale şi a referatului de evaluare, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins faţă de inculpaţi prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată spre minimul special ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 76 Cod penal.

În baza art. 61 al. 1 Cod penal va menţine liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsă de 230 de zile de închisoare rămas de executat din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C.I. prin sentinţa penală nr. 1xx/19.xx.2009 pronunţată de Judecătorie.

În temeiul art. 83 Cod penal, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului I.R. prin sentinţa penală nr. xx/19.xx.2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 197 al. 3 teza I Cod penal cu aplicarea art. 99 Cod penal, art. 74 lit.”a”,”c” Cod penal şi art. 76 lit.”b” Cod penal .În acelaşi temei legal va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată aceluiaşi inculpat I.R. prin sentinţa penală nr. 1xx/19.xx.2009 pronunţată de Judecătorie în dosarul nr. xxxx/321/200x.

Va constata că infracţiunea pentru care inculpatul I.R. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. xx/19.xx.2009 este concurentă cu infracţiunea pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 138/19.03.2009. În temeiul art. 36 al. 2 Cod penal raportat la art. 33 lit. „a” şi art. 34 lit.”b” Cod penal va contopi pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. xx/19.xx.2009 şi nr5. 1xx/19.xx.2009, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o va adăuga la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală.

În baza art. 71 al. 2 Cod penal va interzice inculpaţilor exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. „a”, teza II şi lit.”b” Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

Va menţine starea de arest acelor 4 inculpaţi şi va deduce din pedeapsa aplicată durata arestării preventive din data de 22.xx.2010 la zi.

În latura civilă a cauzei constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale , în temeiul art. 998 Cod penal ,art. 1003 Cod penal şi art. 1000 al. 2 Cod civil va obliga inculpaţii în solidar, inculpatul minor I.R. în solidar cu părţile responsabile civilmente R.C. şi R.M. la plata către partea vătămată O.C. a sumei de 237 lei sustrasă de aceştia şi nerestituită şi către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă a sumei de 7 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând contravaloare transport şi asistenţă medicală.

Va depune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi a onorariilor pentru asistenţă juridică din oficiu pentru inculpaţi.

Va lua act că inculpatul F.G. a fost asistat de apărător ales în faza de judecată.

În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpaţii , inculpatul minor I.R. în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat .

Etichete: ,