Top

Rabilitare

SENTINŢA PENALĂ NR. 75/03.03. 2011

Prin cererea înregistrată la această instanţă petentul condamnat X. a solicitat să se constate că a intervenit reabilitarea pentru pedepsele aplicate prin sentinţele penale nr. xx/01.03.2001 , nr. yy din 17.01.2002 şi nr. zzz/05.06.2003 pronunţate de Judecătorie.

În motivarea cererii petentul a arătat următoarele:

De la data executării pedepselor până în prezent nu a suferit o nouă condamnare, iar această perioadă a avut asigurată existenţa prin muncă cinstită.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. xx/01.03.2001 pronunţată de Judecătorie, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 luni închisoare, dispunându-se suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Prin sentinţa penală nr. yy/17.01.2002 pronunţată de Judecătorie, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 208, 209 al.1 lit.”g,i” Cod penal cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 99 Cod penal şi art. 74 şi 76 Cod penal. Prin aceiaşi sentinţă penal s-a dispus în temeiul art. 83 Cod penal revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 4 luni închisoare aplicată, prin sentinţa penală nr. xx/01.03.2001 şi s-a cumulat această pedeapsă cu pedeapsa de 2 luni închisoare, petentul executând pedeapsa de 6 luni închisoare.

Prin sentinţa penală nr. zzz din 05.06.2003 pronunţată de Judecătorie, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.321 al.1 Cod penal şi art. 217 al.1 Cod penal ambele cu aplicarea art. 75 lit.”a” şi art. 99 Cod penal, dispunându-se în temeiul art. 81 şi 110 Cod penal suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Având în vedere că petentul nu a săvârşit o nouă infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, instanţa în temeiul art. 86 Cod penal va constata intervenită reabilitarea de drept a petentului.

În temeiul art. 502 Cod procedură penală va dispune a se efectua cuvenitele menţiuni despre reabilitare pe hotărârile de condamnare după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În temeiul art. 192 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat rămâne în sarcina acestuia.

Etichete: