Top

Actiune în regres- contravaloare indemnizatie de asigurare

Sentinta civila nr. 51/13.01.2009

-actiune în regeres

Prin cererea înregistrata la data de 02.06.2008, sub nr. 3406/279/2008, pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt si precizata la termenul de judecata din data de 23.09.2008, din punct de vedere al partilor, reclamanta SC „A. A.” SA BUCURESTI, prin Sucursala Piatra Neamt a solicitat obligarea pârâtilor R. I., M. (fosta R.) F. si R. C. F., în solidar, la plata sumei de 1.229 lei, reprezentând contravaloarea indemnizatiei de asigurare, a dobânzii legale pâna la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, legal timbrate, s-a aratat ca, la data de 25.06.2007, fiul minor al pârâtului R. I., numitul R. C. F. a aruncat cu o piatra si a spart parbrizul autoturismului marca Fiat cu nr. de înmatriculare XX care circula pe ruta Târgu Neamt – Piatra Neamt.

Reclamanta, în baza contractului de asigurare facultativa de avarii auto, a despagubit pe proprietarul autoturismului indicat mai sus – SC „C.” SRL cu suma de 1.229 lei, întocmindu-se un dosar de dauna. Suma stabilita cu titlu de despagubiri a fost achitata de reclamanta cu OP nr. 615/20.12.2007.

În drept, au fost invocate disp. art. 1000 din Codul civil, ale art. 22 din Legea nr. 136/1995, privind asigurarile si reasigurarile în România

Desi legal citati, pârâtii nu au formulat întâmpinare.

În dovedirea cererii, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei, în fotocopie: adresa nr. 3639/25.06.2007, eliberata de Postul de Politie Târgu Neamt, polita de asigurare serie CI06 nr. 0075883/25.09.2006, factura fiscala, procesul-verbal de constatare a avariilor autovehiculului, OP nr. 615/20.12.2007.

La data de 20.11.2007, reclamanta i-a convocat pe pârâti la conciliere directa, conform disp. art. 7201 din Codul de procedura civila, însa notificarile s-u întors cu mentiunea „lipsa domiciliu”.

Analizând actele dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Astfel cum reiese din adresa nr. 3639/25.06.2007, eliberata de Postul de Politie Târgu Neamt – fila 5, la data de 25.06.2007, fiul minor al pârâtului R. I., numitul R. C. F. a aruncat cu o piatra si a spart parbrizul autoturismului marca Fiat cu nr. de înmatriculare XX care circula pe ruta Târgu Neamt – Piatra Neamt.

Din copia politei de asigurare serie CI06 nr. 0075883/25.09.2006 – fila 7, rezulta ca autoturismul deteriorat indicat mai sus facea obiectul contractului de asigurare facultativa de avarii a autovehiculelor pentru perioada 26.09.2006-25.09.2007. Prin urmare, reclamanta a întocmit dosarul de dauna nr. NT1007CA00213 – fila 6.

Totodata, din coroborarea înscrisurilor aflate la dosar, instanta mai retine ca valoarea reparatiilor efectuate la autoturismul asigurat marca Fiat cu nr. de înmatriculare XX, în cuantum total de 1.229 lei, a fost achitata de catre reclamanta cu OP nr. 615/20.12.2007 – fila 9.

La data de 20.11.2007, reclamanta i-a convocat pe pârâti la conciliere directa, conform disp. art. 7201 din Codul de procedura civila, însa notificarile s-u întors cu mentiunea „lipsa domiciliu”.

Reclamanta i-a convocat pe pârâti, ulterior, în timpul procesului, la conciliere, prin publicitate – fila 27, însa partile nu s-au prezentat.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta considera îndeplinita procedura prealabila a concilierii directe, prev. de art. 7201 din Codul de procedura civila.

Conform disp. art. 1000 alin. 2 din Codul civil, raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de minori apartine parintilor, daca au aceeasi locuinta. Raspunderea incumba si minorului, însa fundamentul juridic este reprezentat de disp. art. 998-999 din Codul civil.

Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca, în cauza, sunt întrunite cumulativ conditiile reglementate de art. 998-999 si art. 1000 alin. 2 Cod civil pentru a opera raspunderea civila delictuala solidara a pârâtilor pentru prejudiciul în discutie.

Pârâtii au fost citati pentru termenul de judecata din data de 13.01.2009, personal la interogatoriu, însa nu s-au prezentat.

Prin urmare, faptele mentionate mai sus rezulta atât din înscrisurile depuse la dosarul cauzei cât si din aplicarea disp. art. 225 din Codul de procedura civila referitoare la neprezentarea pârâtilor la interogatoriu.

Fata de considerentele mai sus expuse, având în vedere si disp. art. 22 din Legea nr. 136/1995 potrivit carora „în limita indemnizatiei platite în asigurarile de bunuri …. asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei”, instanta va admite actiunea civila formulata de reclamanta SC „A. A.” SA BUCURESTI, prin Sucursala Piatra Neamt, împotriva pârâtilor R. I., M. (fosta R.) F. si R. C.F. si va obliga pe pârâti în solidar sa plateasca reclamantei suma de 1.229 lei, reprezentând despagubiri.

De asemenea, instanta îi va obliga pe pârâti în solidar sa plateasca reclamantei dobânda legala calculata conform O.G. 9/2000, în materie comerciala, de la data platii efectuate de asigurator si pâna la data introducerii actiunii, respectiv de la data de 20.12.2007 si pâna la achitarea integrala a debitului, având în vedere faptul ca, în materia raspunderii civile delictuale, debitorul este de drept în întârziere – fila 9.

Având în vedere disp. art. 274 Cod de procedura civila, instanta îi va obliga pe pârâti în solidar sa plateasca reclamantei suma de 107 lei, reprezentând cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru si timbru judiciar).

Etichete: