Top

Art. 184 Cod penal

Sentinţa penală nr. 84 din data de 07.02.2011 – art. 184 C.p. –

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele :

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ nr. 372/P/2008 din 22.12.2008 a fost trimisă în judecată inculpata xx pentru săvârşirea infracţiunii vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 al.1 şi 3 C.p .

Inculpata, asistată de un apărător ales, prin declaraţiile date, arată că nu se consideră vinovată de săvârşirea faptei pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, considerând că partea vătămată nu s-a asigurat la trecerea de pietoni şi a traversat drumul în fugă (fila 70 ds.).

Partea vătămată xx, prezentă în instanţă cât şi prin memoriul depus la dosar, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 10.000 lei, din care 6.000 lei despăgubiri materiale şi 4.000 lei daune morale (filele 47, 48 şi 93 ds ).

S-au mai constituit părţi civile în cauză :

– Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ cu suma de 309,69 lei cu titlu de cheltuieli de transport şi asistenţă medicală (fila 42 ds.) ;

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ cu suma de 629 lei, reprezentând cheltuieli medicale (fila 33 ds).

A fost introdusă în cauză, în calitate de asigurator xx în baza Poliţei de asigurare RCA. Asiguratorul, prin concluziile scrise depuse la dosar (filele 139-141) solicită a se avea în vedere că la producerea accidentului rutier există o culpă comună, reţinându-se şi vinovăţia părţii vătămate care nu s-a asigurat şi a trecut strada în fugă. Solicită ca la stabilirea daunelor să se aibă în vedere probele administrate în dovedirea pretenţiilor solicitate şi să fie obligată la plata doar a acelor daune care au fost dovedite. Se mai solicită a se avea în vedere faptul că asiguratorul nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de spitalizare, acestea trebuind a fi achitate de către persoana vinovată de producerea accidentului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 21.01.2008, în jurul orelor 8,30, inculpata conducea autovehiculul marca Renaul Trafic xx, pe str. Mihai Eminescu din Piatra Neamţ, pe direcţia Hotel Ceahlău-Muzeul de Istorie.

La trecerea de pietoni, semnalizată cu indicator de informare şi marcaj, din apropierea intersecţiei cu str. Paharnicului, inculpata, circulând cu o viteză de 47 km/h, aşa cum reiese din Raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză (filele 56-62 d.u.p.), circulând pe banda a doua, lângă axul drumului, nu a acordat prioritate de trecere părţii vătămate xx cât şi numitei xx. Acestea s-au angajat în trecerea străzii, acordându-li-se prioritate de trecere de către autoturismul ce circula pe prima bandă. În momentul în care xx a ajuns pe banda a doua, a fost surprinsă şi acroşată cu partea laterală dreapta faţă de maşina condusă de inculpată, victima fiind proiectată pe carosabil. După impactul cu partea vătămată, inculpata a efectuat manevra de schimbare a direcţiei de mers, viraj spre dreapta, moment în care a acroşat-o şi pe numita xx pe care a proiectat-o pe carosabil.

Această situaţie de fapt rezultă din declaraţia martorului xx, proprietar al autoturismului cu nr. de înmatriculare xx, care circula pe aceeaşi direcţie de mers, pe prima bandă, în spatele maşinii care a acordat prioritate de trecere celor două victime şi care a văzut modul în care s-a produs accidentul (filele 63 d.u.p. şi 37 ds.). Astfel, acesta arată că circula pe direcţia de mers Muzeul de Istorie spre Hotel Ceahlău, în faţa sa circulând, pe prima bandă un autoturism–taxi, iar în spatele acestuia circula autovehiculul condus de inculpată. La trecerea de pietoni din dreptul str. Paharnicului, taxi-ul a oprit pentru a da prioritate de trecere celor două victime, în urma lor angajându-se în traversare şi un copil. Maşina condusă de inculpată a trecut pe banda a doua, de lângă axul drumului şi nu a acordat prioritate de trecere celor două victime, pe care le-a lovit şi proiectat pe carosabil.

Partea vătămată xx, cât şi xx au fost transportate cu ambulanţa la spital pentru a li se acorda îngrijiri medicale. Partea vătămată xx a fost internată la secţia neurochirurgie în perioada 21.01.2008-23.01.2008. Conform CML nr. 132/9.02.2008 partea vătămată a necesitat pentru vindecare un număr de 13-14 zile de îngrijiri medicale (fila 28 d.u.p.), iar xx a necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale (fila 56 d.u.p.).

Această situaţie de fapt mai este dovedită şi de actele efectuate în cursul urmăririi penale, respectiv :

– proces verbal de cercetare la faţa locului (filele 7 şi 8 d.u.p.);

– planşe foto şi schiţă (filele 11- 14 d.u.p.);

– declaraţia numitei xx (filele 44-45 d.u.p.);

– declaraţiile părţii vătămate xx (filele 25-27 d.u.p.).

Se va reţine faptul că vinovată de producerea accidentului este inculpata care nu a acordat prioritate de trecere părţii vătămate, angajată în trecerea străzii prin loc marcat şi presemnalizat cu indicator de informare şi marcaj. Aceasta avea obligaţia, conform art. 135 al. 1 lit. h din HG nr. 1391/2006, să acorde prioritate de trecere pietonilor care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lor, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului.

În drept, faptele inculpatei xx întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 al.1 şi 3 C.p .

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatei, instanţa va avea în vedere criteriile prev. de art. 72 cod penal.

Astfel fiind, va condamna inculpata la pedeapsa închisorii. În temeiul art. 71 cod penal se vor interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b cod penal pe perioada prev. de art. 71 al. 2 cod penal.

Potrivit art. 81 cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o perioadă stabilită conform art. 82 cod penal, avându-se în vedere vârsta inculpatei şi lipsa antecedentelor penale.

În baza art. 81 cod penal şi art. 71 al. 5 cod penal, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Se va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Se va constata că, pe latură civilă, partea vătămată xx, prezentă în instanţă cât şi prin memoriul depus la dosar, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 10.000 lei, din care 6.000 lei despăgubiri materiale şi 4.000 lei daune morale (filele 47, 48 şi 93 ds.).

S-au mai constituit părţi civile în cauză :

– Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ cu suma de 309,69 lei cu titlu de cheltuieli de transport şi asistenţă medicală (fila 42 ds.) ;

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ cu suma de 629 lei, reprezentând cheltuieli medicale (fila 33 ds).

Din declaraţia martorei xx, audiată pe latură civilă, rezultă faptul că partea vătămată a fost internată în spital, iar apoi a fost nevoită să urmeze tratament, inclusiv fizioterapie, ea fiind cea care a transportat-o la spital ori de câte ori a fost necesar. Arată că pentru aceste servicii a primit de la părinţii părţii vătămate suma de 1.000 lei. Mai arată martora că partea vătămată a apelat şi la serviciile unei alte persoane pentru a putea efectua tratamentele indicate şi la domiciliu (fila 133 ds.).

Ca atare, instanţa, ţinând cont de numărul de zile de îngrijiri medicale acordate părţii vătămate, de tratamentele efectuate şi durata acestora, va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă xx.

În temeiul art. 54 al. 1 şi art. 55 al. 1 din Legea nr. 136/1995 raportat la art. 49 din Ordinul nr. 11/2007 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va obliga asiguratorul xx să platească părţii civile xx suma de 5.000 lei cu titlu de despagubiri civile şi suma de 4.000 lei cu titlu de daune morale. La stabilirea cuantumului daunelor morale instanţa a ţinut cont de trauma, atât fizică, dar mai ales psihică suportată ca urmare a accidentului suferit, de suferinţele provocate de acest incident, de faptul că a fost nevoită să suporte tratamente medicale, fiind privată pentru un anumit timp de viaţă socială.

Cu privire la despăgubirile solicitate de Serviciul de Ambulanţă Neamţ şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ instanţa va avea în vedere următoarele aspecte :

Potrivit art. 54 din Legea nr. 136/1995 : ,,Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează conform art. 43 şi 49, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia.”

Conform art. 49 din acelaşi act normativ: ,, Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.“

Ca atare, nu poate fi reţinută afirmaţia asigurătorului că nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de spitalizare acordate părţii vătămate, această obligaţie rezultând explicit din textele de lege menţionate mai sus.

Pentru aceste considerente, instanţa va obliga asiguratorul să plătească :

– Serviciului de Ambulanţă Neamţ suma de 309,69 lei ;

– Spitalului Judeţean de Urgenţă Neamţ suma de 629 lei, cu titlu de cheltuieli de spitalizare, în măsura in care acestea nu au fost acoperite de inculpată.

Tags: