Top

Suspendarea executarii pedepsei accesorii. Aplicarea legii penale mai favorabile.

Decizia penala nr. 28/AP/1.02.2007)

Prin sentinta penala nr. 1156/21.11.2006 a Judecatoriei Piatra Neamt, a fost condamnat inculpatul pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 79 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74, 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.

In baza art. 71 Cod penal s-a interzis exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a – c Cod penal.

In temeiul art. 81 – 82 Cod penal s-a suspendat conditionat executarea pedepsei pe o perioada de 2 ani si 6 luni si i s-a atras atentia asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal.

Potrivit art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, s-a suspendat si executarea pedepselor accesorii.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt criticând-o pentru nelegalitate, deoarece instanta de fond a facut aplicarea dispozitiilor art. 71, 64 lit. a – c Cod penal, desi modificarile aduse Codului penal prin Legea nr. 278/2006 nu sunt aplicabile cauzelor care se aflau în curs de judecata la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Apelul este fondat.

Prin Legea nr. 278/2006 s-a introdus alineatul 5 al art. 71 din Codul penal, care prevede ca, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii se suspenda executarea pedepselor accesorii. Legea susmentionata a intrat în vigoare la data de 11.08.2006, iar dispozitiile prevazute de art. 71 alin. 5 Cod penal nu sunt aplicabile pentru faptele penale savârsite înainte de aceasta data. In considerarea prevederilor art. 13 Cod penal, aplicarea unei pedepse accesorii creeaza o situatie mai grea inculpatului.

In prezenta cauza, fapta dedusa judecatii a fost comisa la data de 16.03.2006, astfel ca nu se poate aplica inculpatului pedeapsa accesorie.

Tribunalul, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedura penala, a admis apelul parchetului si a desfiintat în parte sentinta atacata, în sensul înlaturarii aplicarii dispozitiilor art. 71, 64 Cod penal, mentinând celelalte dispozitii.

Etichete: