Top

Creante bugetare. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Mod de calcul.

Sectia civila. Sentinta civila 1330/RC din 16.10.2007

Prin sentinta civila nr.1154 din 28.06.2007 a Judecatoriei Târgu Neamt s-a respins contestatia la executare formulata de contestatorul T.V în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, ca nefondata.

Pentru a pronunta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Contestatorul a solicitat anularea formelor de executare, respectiv a somatiei nr.160/20.10.2007 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice, pe motiv ca debitele înscrise în acea somatie sunt prescrise.

Instanta a retinut ca somatia de plata s-a emis pentru suma totala de 352 lei din care 200 lei reprezentând amenzi si 152 lei cheltuieli de judecata. Potrivit dispozitiilor art.128 din OG nr.92/2003 dreptul de a cere executarea silita se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui care a luat nastere acest drept.

În cauza, debitele datorate sunt nascute în perioada 2002 – 2004, astfel ca, termenul de prescriptie nu s-a împlinit.

Împotriva sentintei a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:

Sentinta nu respecta dispozitiile Legii nr.30/1994 prin care s-a ratificat Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale , amendata de Protocolul nr.11 si protocoalele nr.4,6,7,12 si 13 .

Completul de judecata avea obligatia sa ridice exceptia de neconstitutionalitate a OG nr.92/2003 întrucât prin aplicarea acesteia se pun în practica aceleasi legi comuniste si prin hotarârea criticata s-au comis grave discriminari – încalcându-i-se dreptul la pensie.

Examinând recursul, tribunalul, a retinut, în fapt urmatoarele:

Motivele de recurs invocate nu se încadreaza în nici unul din cele prevazute de dispozitiile art.304 Cod procedura civila.

În motivarea recursului se invoca nerespectarea de catre instanta de fond a unor prevederi din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, printre care si cele privind libertatea de circulatie care nu are nici o legatura cu obiectul cauzei de fata.

Sustinerea ca prin executarea contestata s-au încalcat prevederile Protocolului nr.12 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale (articolul 1) referitoare la interzicerea generala a discriminarilor si ca prin executarea întreprinsa i se încalca drepturile sale privind pensia este neîntemeiata.

Faptul ca prin executare se urmareste recuperarea de la contestator a unor debite datorate bugetului statului, nu constituie vreo discriminare bazata pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinie politica, origine sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere sau oricare alta situatie.

Prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.

În ceea ce priveste sustinerea legata de neconstitutionalitatea OG nr.92/2003 instanta de fond nu era obligata sa invoce o astfel de exceptie, din oficiu, iar daca recurentul aprecia ca reglementarile actului normativ sunt neconstitutionale, avea posibilitatea sa uzeze de prevederile art.29 din Legea nr.47/1992.

Examinând recursul în raport de prevederile art.304 Cod procedura civila , tribunalul a constatat ca sentinta pronuntata de instanta de fond este temeinica si legala.

Astfel, intimata a pornit executarea silita în conformitate cu prevederile art.136 din OG nr.92/2003 pentru suma de 352 lei, în baza titlurilor executorii , respectiv : sentinta penala nr.627/2006 a Judecatoriei Târgu Neamt pentru suma de 10 lei cheltuieli de judiciare catre stat; Ordonanta Parchetului de pe lânga Judecatoria Târgu Neamt nr.111/P/19.02.2003 pentru 200 lei amenda administrativa; sentinta penala nr.450/2002 a Judecatoriei Târgu Neamt pentru 52 lei cheltuieli judiciare; sentinta penala nr.107/2002 a Judecatoriei Târgu Neamt pentru 50 lei cheltuieli judiciare; încheierea nr.3445/2002 a C.S.J. – Sectia penala pentru 50 lei cheltuieli judiciare.

Neachitarea acestor sume datorate bugetului statului are drept consecinta declansarea procedurii executarii silite, care potrivit art.142 din OG nr.92/2003 coroborate cu dispozitiile art.409 Cod procedura civila se poate întinde asupra veniturilor (deci si asupra pensiei) si bunurilor proprietatea debitorului, urmaribile potrivit legii.

În ce priveste dezlegarea data de instanta de fond exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, aceasta în mod corect a fost respinsa întrucât sumele datorate fac parte din categoria creantelor fiscale si potrivit art.131 din Cod procedura fiscala termenul de prescriptie este de 5 ani care începe sa curga de la 1 ianuarie a anului urmator celui care a luat nastere acest drept.

Or, în speta se observa ca debitele reprezentând amenzi si cheltuieli judiciare catre stat au fost stabilite în sarcina debitorului, prin hotarâri judecatoresti sau ordonante ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Târgu Neamt pronuntate începând cu data de 12.02.2002, astfel ca termenul de prescriptie a început sa curga de la 1 ianuarie 2003 (pentru debitele din anul 2002).

Mai mult pentru sumele datorate din anii 2002 – 2004 intimata a mai emis si anterior somatii, respectiv somatia nr.2740010052505 din 19.11.2005, care a avut ca efect întreruperea termenului de prescriptie.

Pentru considerentele aratate, cum sentinta pronuntata este temeinica si legala tribunalul în temeiul art.312 Cod procedura civila a respins recursul ca nefondat.

Tags: