Top

Neîndeplinirea formalitatilor prealabile constând în fixarea si punerea în vedere debitorului sa achite cautiunea în cazul suspendarii provizorii prevazuta de art. 403 Cod procedura civila – constituie nulitate absoluta si impune rejudecarea în conditiile

Domeniu asociat – Neîndeplinirea formalitatilor prealabile constând în fixarea si punerea în vedere debitorului sa achite cautiunea în cazul suspendarii provizorii prevazuta de art. 403 Cod procedura civila – constituie nulitate absoluta si impune rejudecarea în conditiile art. 312 alin. 5 Cod procedura civila

Sectia civila. Decizia civila nr. 1559/RC din 27.11.2007

Prin încheierea din data de 26.06.2007 a Judecatoriei Bicaz pronuntata în dosarul cauzei, s-a dispus suspendarea executarii silite din dosarul de executare nr. 57/2007 pâna la solutionarea contestatiei în fond.

Fara o motivare în fapt si în drept instanta de fond a considerat pertinenta cererea si a admis-o.

Împotriva hotarârii a declarat recurs, în termen legal intimatul creditor primarul orasului Bicaz pentru urmatoarele motive: contestatia nu este timbrata, cu toate ca s-a ridicat aceasta exceptie la al doilea termen se invoca motive inadmisibile pentru admiterea contestatiei , numai pentru a tine în loc repararea prejudiciului adus patrimoniului orasului Bicaz, reclamanta are la îndemâna procedura prevazuta de art.404 ind.1 Cod. Proc civ privind întoarcerea executarii iar o suspendare atât de lunga nu se justifica.

Analizând recursul formulat tribunalul a constatat ca încheierea prin care s-a dispus suspendarea executarii silite este lovita de nulitate absoluta pentru încalcarea normelor imperative care reglementeaza aceasta institutie conform art. 403 Cod procedura civila, astfel:

Textul indicat prevede posibilitatea suspendarii executarii de catre instanta competenta daca, se depune o cautiune în cuantumul fixat de instanta.

Pentru a subzista aceasta obligatie în sarcina contestatoarei trebuie ca în prealabil, instanta sa stabileasca în mod expres cuantumul cautiunii si sa puna în vedere plata acesteia sub sanctiunea anularii cererii de suspendare.

Încalcând aceasta dispozitie prima instanta a suspendat executarea, în mod direct, fara a dispune plata cautiunii dar si a taxei judiciare de timbru aferenta cererii respective conform art.3 din Legea nr.146/1997.

Prin admiterea cererii fara respectarea procedurii formale obligatorii, instanta a dat o hotarâre care este afectata de motivul de casare prevazut de art.312 al. 5 Cod procedura civila raportat la 304 pct. 5 Cod procedura civila ceea ce include reluarea judecatii de catre instanta de fond.

Etichete: