Top

Competenta tribunalului în solutionarea litigiilor având ca obiect solutionarea actiunilor privind „obligatia de a face”.

Decizia civila nr. 4/RCOM din 12.01.2009a Tribunalul Neamt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal

Prin sentinta civila nr. 2318 din data de 29.07.2008, J R a admis actiunea civila formulata de reclamanta S.C. „S” S.A în contradictoriu cu pârâta S.C. „ FC” SRL a obligat pârâta sa deblocheze de urgenta calea de rulare a macaralei ce opereaza în incinta organizarii de santier proprietatea reclamantei, situata în Municipiul R, Jud. N si, sa ridice în acelasi termen, semiremorca marca Kogel depozitata la intrarea pe pista betonata a societatii reclamante, a obligat pârâta sa plateasca reclamantei, cu titlu de daune cominatorii, suma de 1.000 lei pe fiecare zi de întârziere, începând cu data ramânerii definitive a prezentei si pâna la efectuarea, efectiva a obligatiei a obligat pe aceeasi pârâta, sa plateasca reclamantei suma de 10,30 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

În considerentele sentintei a retinut urmatoarele:

În fapt, prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M07 nr. 2913/30.06.2004, reclamantei i-a fost constituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 13.169 mp teren situata în mun. R. j.N.

Din aceasta a înstrainat pârâtei suprafata de 5005 mp teren, respectiv 3875 mp, în baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 777/22.03.2006 la B.N.P. TA din municipiul R si 1.130 mp în baza contractului autentificat sub nr. 99/12.01.2007 la B.N.P. D G din mun. P N si numitului D D suprafata de 3254 mp în baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1499 la B.N.P. M D din mun. B.

Din diferenta ramasa, a închiriat o parte, în suprafata de 3500 mp S.C. C CO SRL S cu care a perfectat contractul de închiriere nr. 479/16.11.2005.

Aceasta societate desfasoara în spatiul respectiv, o activitate de comert cu materiale feroase, scop în care utilizeaza o macara rulanta, proprietatea locatorului.

Din cauza unei stari conflictuale între parti, pârâta a blocat cu cupa unui excavator, calea de rulare a acestei macarale ca si parte din pista betonata a unitatii pe care a plasat o semiremorca marca KOGEL.

Cum societatea chiriasa nu poate sa-si desfasoare activitatea conform contractului încheiat, a somat-o pe reclamanta cu somatia nr. 788/16.06.2008 privind actionarea sa în judecata într-o actiune în daune.

Ori, în asemenea împrejurare, reclamanta a chemat-o la rândul ei în judecata pe pârâta, pentru ca, pe cale de ordonanta presedintiala sa fie obligata a debloca accesul liber al macaralei rulante si accesul total pe pista betonata , proprietatea sa.

De asemenea, pâna la executarea totala a acestei obligatii, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei, la plata sumei de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere, cu titlu de daune cominatorii.

Actiunea reclamantei este întemeiata si va fi admisa asa cum a fost formulata, în ambele capete de cerere în temeiul dispozitiilor art. 581 Cod de procedura civila si ale art. 1075 Cod civil pentru ca pârâta se face culpabila de blocarea caii de rulare a macaralei , proprietatea reclamantei si pune în pericol relatiile comerciale dintre aceasta si societatea careia i-a închiriat bunul respectiv. Societatea pârâta a plasat un excavator cu cupa ridicata în raza de actiune a macaralei respective, obstructionând deplasarea acesteia si a abandonat o semiremorca auto pe pista betonata de acces în perimetrul sau de activitate, incomodându-i activitatea.

În atare situatie, pentru buna derulare a contractului de închiriere încheiat de reclamanta cu S.C. CCO SRL S si , pentru crearea conditiilor de utilizare nestingherita a utilitatilor sale tehnice,instanta va dispune obligarea pârâtei la deblocarea, de urgenta, a caii de rulare a macaralei ce functioneaza în incinta societatii ca si, la ridicarea semiremorcei auto depozitata pe pista betonata a acestei societati.

Prezenta cerere îndeplineste conditiile de urgenta prevazute de art. 581 C. procedura civila si având în vedere ca, prin hotarârea de fata se ia doar o masura vremelnica, fara prejudecarea fondului, instanta va dispune executarea ei, fara somatie si fara trecerea unui termen si fara nici o alta somatie.

Pentru garantarea executarii obligatiei de „ a face” stabilita pe cale judecatoreasca, instanta va dispune obligarea pârâtei si la plata de daune cominatorii pe fiecare zi de întârziere, în suma de 1000 lei pe zi.

Pârâta a formulat recurs împotriva sentintei în termen legal si a solicitat casarea sentintei si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii a aratat ca intimata a închiriat o suprafata de teren pe care este amplasata o macara rulanta ce se învecineaza cu un teren pe care l-a cumparat de la intimata si ca, la fiecare utilizare, bratul macaralei patrunde deasupra terenului sau si o împiedica sa-l foloseasca în activitatile comerciale pe care le desfasoara. A parcat un utilaj pe terenul sau în apropierea macaralei pe care l-a mutat dupa pronuntarea sentintei. A mai aratat ca actiunea civila a fost solutionata la primul termen fara sa fi fost citata la noul sediu pe care îl are înca din anul 2004, astfel ca nu a putut sa se apere.

Cererea nu a fost motivata în drept.

Instanta constata ca sunt incidente dispozitiile art. 304 si 304 ind. 1 din Codul de procedura civila.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 5 lei si timbre judiciare în valoare de 0,15 lei.

Partile au fost citate legal.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a sectiei comerciale iar pe fond a solicitat instantei sa respinga recursul ca nefondat.

În motivarea întâmpinarii a aratat ca sectia civila a tribunalului este competenta sa solutioneze recursul pentru ca litigiul nu are caracter comercial, nedecurgând dintr-o fapta obiectiva de comert din cele prevazute de art. 3 din Codul comercial ci decurge din încalcarea dreptului de proprietate care se solutioneaza potrivit dreptului comun. Procedura de citare a recurentei a fost îndeplinita în cursul judecarii în prima instanta pentru ca a fost citata la sediul cunoscut si la domiciliul reprezentantului legal. În prezent, recursul este lipsit de obiect pentru ca recurenta a mutat utilajele dupa pronuntarea sentintei.

La ultimul termen de judecata, instanta a pus în discutie exceptia mentionata mai sus si exceptia nulitatii sentintei pentru necompetenta materiala.

Analizând prima exceptie instanta constata ca nu este întemeiata si urmeaza sa o respinga ca nefondata, în temeiul dispozitiilor art. 4 din Codul comercial, pentru ca litigiul are caracter comercial, decurgând dintr-o fapta subiectiva de comert, respectiv o fapta ilicita decurgând din efectuarea unor activitati comerciale de catre pârâta, care nu se încadreaza în exceptiile prevazute de acelasi text legal.

Cea de a doua exceptie este întemeiata si urmeaza sa o admita în temeiul dispozitiilor art. 1 alin. 1 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a teza a doua din Codul de procedura civila pentru ca tribunalul este competent sa solutioneze cauza în prima instanta din moment ce litigiul este nul comercial neevaluabil în bani.

În consecinta, instanta va admite recursul, în temeiul dispozitiilor art. 304 alin. 3 si 312 din Codul de procedura civila, va casa sentinta si va retine cauza pentru a o solutiona în prima instanta.

Cât priveste motivul invocat prin cererea de recurs, respectiv nelegarea citare la dezbaterea fondului cauzei, instanta constata ca analizarea si solutionarea lui este inutila din moment ce cauza va fi rejudecata în prima instanta.

Etichete: