Top

Cerere de reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.137 alin. 1 lit. a-d Cod penal. Respingerea cererii.

Sentinţa penală nr. 102/P/20.05.2010

A fost înregistrată la această instanţă cererea de reabilitare judecătorească, formulată de petentul C. P. C., care a solicitat să se constate că a intervenit reabilitarea pentru pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 183 Cod penal, cu aplicarea art. 73 lit. b şi art. 76 lit. b Cod penal, prin sentinţa penală din 13.01.1998 a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală din 30.04.1998, a Curţii de Apel Bacău.

Petentul a susţinut că a intervenit termenul de reabilitare, iar în cei 10 ani care au trecut de la liberarea condiţionată, nu a mai comis alte infracţiuni.

În dovedire, petentul a depus la dosarul cauzei copii după sentinţa penală din 13.01.1998, pronunţată de Tribunalul Neamţ şi după cartea de identitate.

Instanţa, din oficiu, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile reabilitării judecătoreşti, a solicitat relaţii de la partea civilă Z. E. pentru ca aceasta să comunice dacă petentul şi-a achitat daunele materiale, daunele morale, prestaţia periodică lunară pentru cei patru minori şi cheltuielile judiciare stabilite în sarcina petentului, prin sentinţa penală a Tribunalului Neamţ, de la Biroul executări penale din cadrul Tribunalului Neamţ şi Primăria comunei Bodeşti, pentru a comunica dacă petentul a achitat cheltuielile judiciare către stat şi s-a dispus şi efectuat de către Primăria comunei Bodeşti o anchetă socială la domiciliul petentului.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile reabilitării judecătoreşti, prevăzute de art. 137 alin. 1 lit. a-d Cod procedură penală pentru admiterea reabilitării, întrucât petentul nu este încadrat în muncă, nu a prezentat o caracterizare din care să rezulte conduita sa după executare pedepsei închisorii şi nu a achitat despăgubirile civile şi nici cheltuielile judiciare stabilite prin hotărârea de condamnare.

În consecinţă, cererea de reabilitare este nefondată şi va fi respinsă, în temeiul art. 498 Cod procedură penală.

Etichete: