Top

Executarea silită a sumelor reprezentând cheltuieli comune de întreţinere devenite exigibile în cursul executării, nemenţionate în titlul executoriu, este lovită de nulitate

Prin sentinta civila nr. 3303 din 29 noiembrie 2007 a Judecatoriei Roman a fost admisa contestatia la executare formulata de debitoarea urmarita T.E. în contradictoriu cu creditoarea urmaritoare Asociatia de proprietari nr. 23 Roman si au fost anulate formale de executare.

Contestatoarea a motivat ca în cuprinsul procesului-verbal de executare din 27 iunie 2007 apare ca datoreaza suma de 2.553,10 RON, iar în somatia de plata figureaza suma de 2.827,10 RON. Se face, de asemenea, mentiunea ca titlul executoriu este reprezentat de sentinta civila nr. 2533 din 8 decembrie 2004 a Judecatoriei Roman, dar prin decizia civila nr. 282/RC din 2 iunie 2005 a Tribunalului Neamt sentinta este modificata, contestatoarea fiind obligata doar la plata sumei de 36.871.670 RON. Contestatoarea a aratat ca dupa ramânerea definitiva a hotarârii a achitat suma de 42.498.500 lei vechi, asa încât datoria cuprinsa în titlul executoriu este stinsa.

Pentru a admite contestatia instanta a retinut ca sentinta civila nr. 2533 din 8 decembrie 2004 a Judecatoriei Roman, astfel cum a ramas definitiva prin decizia civila nr. 282/RC din 2 iunie 2005 a Tribunalului Neamt, contestatoarea a fost obligata sa achite intimatei suma de 36.871.670 lei vechi cu titlul de cheltuieli de întretinere.

În vederea recuperarii sumei intimata s-a adresat Biroului executorului judecatoresc Mereuta Ioan din Camera Executorilor Judecatoresti de pe lânga Curtea de Apel Bacau cu cerere de executare silita , acesta constituind dosarul de executare nr. 264/2007. Prin procesul-verbal nr. 1/264 din 27 iunie 2007 se ia act ca suma pretinsa de creditoare este de 2.553,10 RON, la care, adaugându-se cheltuielile de executare, a rezultat un debit în valoare totala de 2.827,10 RON, pentru care s-a emis somatia de plata în aceeasi zi. Calcularea cheltuielilor de executare explica neconcordantele sesizate de contestatoare între suma înscrisa în procesul-verbal si cea trecuta în somatie, dar, având în vedere cele mai sus aratate, se constata ca nu este vorba de o eroare materiala.

Executarea silita începuta împotriva contestatoarei-debitoare este lovita de nulitate, pentru considerentele ce urmeaza:

Potrivit raportului de expertiza judiciara contabila, suma înscrisa în titlul executoriu a fost achitata de contestatoare în intervalul iunie 2005-iulie 2007, prin intermediul a 19 plati partiale succesive. Pe chitantele eliberate de intimata aceasta a facut imputatia platilor , mentionând „contravaloare cheltuieli întretinere restante”, iar în contabilitate sumele s-au operat în contul datoriei totale pe care o avea contestatoarea la momentul respectiv. În aceste conditii, însa, contestatoarea a acumulat datorii constând în cheltuieli de întretinere si penalitati de întârziere pentru intervalul de timp scurs dupa emiterea titlului executoriu. Fata de aceasta împrejurare, adresându-se executorului judecatoresc, reprezentantii intimatei au solicitat executarea silita a acestor din urma sume, respectiv cheltuielile de întretinere si penalitatile de întârziere datorate pentru perioada iunie 2005-mai 2007. Cum, însa, pentru aceste sume intimata nu detinea titlu executoriu, în mod nelegal executorul judecatoresc a început executarea silita.

În concluzie, instanta a retinut ca suma cuprinsa în titlul executoriu a fost achitata integral de contestatoare, debitul putând fi, asadar, considerat ca stins prin plata, în conditiile art. 1092 si urm. Cod civil. Executarea silita s-a început pentru sume nematerializate în vreun titlu executoriu, asa încât actele de executare sunt lovite de nulitate.

Etichete: