Top

Inadmisibilitatea contestatiei in anulare in procedura somatiei de plata

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1020/188/2008 contestatorul VJG a solicitat, pe calea contestatiei în anulare, desfiintarea sentintei civile nr. 1061/01.08.2007 pronuntata de Judecatoria Bicaz.

În motivarea cererii sale a aratat ca prin sentinta civila nr. 1061/01.08.2007 pronuntata de Judecatoria Bicaz a fost obligat, pe calea somatiei de plata, sa-i achite creditorului CG suma de 6000 de Euro cu titlu de împrumut. Întrucât a fost citat la domiciliul socrului sau, nu la domiciliul propriu, nu a avut cunostiinta de proces si nu si-a putut formula probe în aparare.

În drept a invocat dispozitiile art. 317 pct. 1 C.pr.civ.

Analizând actele dosarului, instanta retine ca prin sentinta civila nr. 1061/01.08.2007 pronuntata de Judecatoria Bicaz contestatorul a fost somat la plata cate intimat a sumei de 6000 de euro, reactualizata la data platii si dobânda aferenta, cu titlu de împrumut nerestituit.

Împotriva acestei somatii s-a formulat cerere în anulare, invocându-se nelegala citare a debitorului la solutionarea somatiei de plata. Prin sentinta civila nr. 1676/14.12.2007, irevocabila, Judecatoria Bicaz a respins ca nefondata cererea în anulare, retinându-se ca procedura de citare a fost legal îndeplinita, debitorul având cunostinta de desfasurarea procesului.

Prin cererea dedusa judecatii, invocând aceleasi motive, contestatorul solicita desfiintarea sentintei civile nr. 1061/01.08.2007 pronuntata de Judecatoria Bicaz, pe calea contestatiei în anulare de drept comun.

Procedura somatiei de plata, astfel cum este reglementata de O.G. nr. 5/2001, este o procedura speciala, derogatorie de la dreptul comun, de solutionare cu celeritate a cererilor prin care se solicita obligarea debitorului la plata unor sume de bani certe, lichide si exigibile. Legiutorul a reglementat, pe lânga procedura speciala de judecata a acestor cereri, si calea de atac ce se poate exercita împotriva hotarârilor ce contin somatii de plata, aceasta fiind cererea în anulare.

Contestatia în anulare reglementata de art. 317 C.pr.civ. este o cale extraordinara de atac ce se poate exercita împotriva hotarârilor pronuntate pe calea dreptului comun, ea nefiind la îndemâna unui debitor obligat pe calea somatiei de plata si caruia i s-a respins cererea în anulare. Se observa, la o simpla analiza a conditiilor de admisbilitate a contestatiei în anulare reglementata de art. 317 C.pr.civ, ca aceasta presupune ca hotarârea care se ataca sa fie irevocabila precum si ca motivele sa nu fi putut fi invocate pe caile de atac de reformare comune, adica pe calea apelului sau recursului.

Se deduce asadar inadmisibilitatea formularii unei contestatii în anulare de drept comun împotriva unei sentinte pronuntate pe calea somatiei de plata (împotriva acesteia neputându-se exercita apel sau recurs), cu atât mai putin cu cât debitorul a uzat deja de calea de atac pe care o avea la îndemâna si prin intermediul careia a invocat aceleasi motive de desfiintare a hotarârii.

Etichete: