Top

ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ – INTERDICŢIE DE VÂNZARE BUN IMOBIL (NOTARE INTERDICŢIE DE VÂNZARE – INADMISIBILITATE ACŢIUNE)

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1115/22.10.2009 – ÎN MATERIE CIVILĂ – ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ – INTERDICŢIE DE VÂNZARE BUN IMOBIL (NOTARE INTERDICŢIE DE VÂNZARE – INADMISIBILITATE ACŢIUNE)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bicaz la data de 10.09.2009 sub nr. 1222/188/2009 reclamantul MD, prin avocat a formulat pe calea ordonanţei preşedenţiale, în contradictoriu cu pârâtul CF şi Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Neamţ o acţiune prin care a solicitat instanţei să dispună interdicţia de vânzare a suprafeţei de 4636 mp. de către pârâta CF până la soluţionarea litigiului care are ca obiect perfectarea vânzării, notarea în Cartea Funciară la nr. cadastral 182 a interdicţiei de vânzare şi obligarea la cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâta CF un antecontract de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 140/03.08.2009, prin care pârâta a promis vânzarea suprafeţei de 4636 mp pentru care a primit suma de 15000lei şi prin care s-a obligat să se prezinte la Biroul Notarial pentru încheierea actului autentic până la data de 03.09.2009. Reclamantul arată de asemenea, că a promovat o acţiune pentru perfectarea vânzării – dosar nr. 1145/188/2009 aflat pe rolul Judecătoriei Bicaz, motivat de refuzul pârâtei de a încheia actul in formă autentică. Reclamantul precizează că a formulat prezenta cerere pentru a-şi proteja dreptul, din discuţiile cu pârâta înţelegând că aceasta intenţionează să înstrăineze terenul altei persoane.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 581 Cod procedură civilă.

Analizând actele dosarului instanţa constată că cererea formulată de reclamant, reprezintă o cerere de notare a unui litigiu în Cartea Funciară, reglementată prin dispoziţiile art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996. Reclamantul solicită instanţei de judecată notarea în cartea funciară a unei măsuri de indisponibilizare, a interdicţiei de vânzare.

Notarea interdicţiei de vânzare în cartea funciară se face potrivit legii la cererea persoanei interesate, adresată conform art. 48 din Legea nr. 7/1996 Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.

Legea nr. 7/1996 reglementează cazurile în care cazurile în care instanţa de judecată este obligată să solicite biroului teritorial efectuarea unor înscrieri de carte funciară. Potrivit art. 54 alin.3 din Lege instanţa de judecată nu poate trece la judecarea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, daca acesta nu a fost înscris în prealabil, pentru informare, în cartea funciară. În raport de obiectul cererii, instanţa de judecată apreciază că în cazul de faţă cererea de notare nu se încadrează în dispoziţiile prevăzute de lege şi în consecinţă notarea nu este obligatorie.

Instanţa constată totodată că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă., nici sub aspectul urgenţei, nici sub aspectul vremelniciei şi neprejudecării fondului.

În aceste condiţii, instanţa constată că cererea este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională motiv pentru care o va respinge ca inadmisibilă.

Etichete: