Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1537/239/2008

SC 51/15.01.2009

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr., petentul, a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimata, anularea procesului-verbal de contraventie seria, încheiat de la data de.

În motivarea plângerii, petentul a aratat, în esenta, ca, solicita nulitatea procesului verbal atacat, motivat de faptul ca el a respectat viteza legala de 50 km/h, motivând ca la intrarea în localitate exista un indicatot care permitea circulatia cu 60 km/h. A aratat petentul si faptul ca nu i s-a pus la dispozitie imaginea de film solicitata.

În continuare, petentul a solicitat instantei sa dispuna anularea procesului-verbal mai sus mentionat, motivat si de faptul ca au fost încalcate dispozitiile legale care prevad posibilitatea sa de a face obiectiuni în fata politistilor.

Plângerea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

În dovedire, a fost solicitata proba cu acte si martori.

Intimata, legal citata, a formulat întâmpinare în cauza, solicitând instantei sa respinga cererea petentului, ca neîntemeiata.

A aratat intimata ca petentul a fost surprins conducând cu viteza de 74 km/ora prin localitate.

A fost atasata la dosarul cauzei toata documentatia care a stat la baza încheierii procesului verbal atacat.

A precizat intimata faptul ca acest proces verbal s-a încheiat cu respectarea tuturor dispozitiilor legale.

Prin sentinta civila nr. a Judecatoriei Iasi, a fost admisa exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Iasi, cauza fiind trimisa spre competenta solutionare Judecatoriei Hârlau. Dosarul a fost înregistrat sub nr..

În cursul cercetarii judecatoresti, a fost administrata proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei toata documentatia ce a stat la baza încheierii procesului verbal de contraventie atacat.

Analizând actele si lucrarile dosarului, coroborând sustinerile petentului cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria, încheiat de intimata la data de, petentul a fost sanctionat contraventional, potrivit prevederilor art. 108 alin. 1 lit. b pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu amenda contraventionala, pentru savârsirea contraventiei constând în depasirea vitezei admise în localitati cu 21-30 km la ora.

Instanta, analizând plansa foto atasata la dosar, retine faptul ca petentul se deplasa cu viteza de 74 km/ora prin localitate.

Verificând, în conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la sustinerile petentului, instanta constata ca faptul ca nu i s-a pus la dispozitie imaginea de film solicitata nu i-a adus o vatamare petentului, în conditiile în care acesta a putut sa o studieze la dosarul prezentei cauze.

În acest sens, instanta retine ca celelalte sustineri invocate de petent sunt sanctionate cu nulitatea relativa a procesului verbal, si nu au produs contravenientului o vatamare care sa fie înlaturata doar prin anularea procesului verbal.

Proba situatiei de fapt mai sus descrisa a fost facuta în conditiile în care la dosarul cauzei au fost depuse de catre intimata plansa foto, care face dovada ca petentul a încalcat limita de viteza în localitate, atestatul agentului constatator din cuprinsul procesului verbal prin care acesta este autorizat sa desfasoare activitati de utilizare si exploatare a aparaturii radar, precum si buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, instalat pe masina cu nr. de înmatriculare B.52.VLV.

Analizând prezenta plângere, instanta constata ca cele constatate în cuprinsul procesului verbal de contraventie se coroboreaza cu toate declaratiile si înscrisurile administrate în prezenta cauza, inclusiv plansa foto.

Instanta retine ca fapta petentului constând în deplasarea cu viteza de 74 km/ora prin localitate constituie contraventie care se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 108 alin. 1 lit. b pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata.

Instanta retine si faptul ca au fost respectate dispozitiile alin. 3 ale art. 21 din O.G. nr. 2/2001, în sensul ca sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În consecinta, având în vedere ca petentul se face vinovat de savârsirea faptelor mai sus mentionate, instanta apreciaza drept neîntemeiata prezenta plângere formulata de catre petent împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria , încheiat de intimata, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge plângerea formulata de petentul, în contradictoriu cu intimata, ca neîntemeiata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi,.

Etichete: