Top

Revocarea donaţiei de către tatăl donator în defavoarea fiului donatar, pentru ingratitudine, cu motivaţia refuzului de alimente.

Reclamantul A.V. a chemat în judecată pe pârâtul A.G. solicitând ca în contradictoriu cu aceasta să se dispună revocarea contractului de donaţie […] pentru ingratitudinea pârâtului, arătând că între el, în calitate de donator şi pârât, care este fiul lui, în calitate de donatar, a fost încheiat contractul de donaţie prin care a înstrăinat cu titlu gratuit şi unilateral imobilul proprietatea sa .. compus din casa de locuit .. . Mai arata reclamantul ca a convenit cu paratul prin contractul de donaţie ca acesta sa-i asigure cele necesare traiului , întreţinere constând in alimente, medicamente, îngrijiri medicale in caz de boala si orice va fi necesar pentru un trai decent precum si suportarea cheltuielilor de înmormântare si de asemenea sa respecte si clauza de uzufruct viager. Mai arata reclamantul ca după perfectarea actului autentic paratul beneficiar al donaţiei si-a modificat atitudinea fata de dansul , a manifestat dezinteres, lipsa de respect si a neglijat in totalitate obligaţiile asumate prin contract , in aceste circumstanţe fiind nevoit sa-i pretindă acestuia sa-şi respecte obligaţiile si sa-i asigure întreţinerea dar acesta nu a înţeles sa dea curs ajutorului solicitat . Mai arata reclamantul ca având in vedere vârsta sa si starea de sănătate a fost nevoit sa solicite ajutor altor persoane străine de contract.

În drept, au fost invocate disp. art. 829-830, art. 831.

Instanţa constată întemeiată acţiunea civilă promovată de reclamant pentru următoarele considerente:

[…]

Donaţia s-a făcut cu obligarea donatarului de a-i asigura întreţinerea donatorului constând in : alimente, medicamente , îngrijiri medicale in caz de boala si orice va fi necesar pentru un trai decent , chiar neprevăzut precum si suportarea cheltuielilor de înmormântare. De asemenea donaţia s-a făcut cu scutire de raport si cu rezerva clauzei de uzufruct viager asupra imobilelor înstrăinate.

La scurt timp după încheierea contractului, pârâtul a plecat în străinătate, fără a mai lua legătura cu reclamantul si a avea grija de acesta. Reclamantul este persoană în vârstă,bolnava necesitând îngrijiri medicale la domiciliu si o îngrijire permanenta care este asigurata in prezent de un alt fiu de al sau .

În raport de cele expuse, în condiţiile în care pârâtul donatar a refuzat să-i asigure reclamantului întreţinerea asumata prin contractul de donaţie , la solicitarea acestuia, care se află în stare de nevoie, şi nu are alte posibilităţi, instanţa, în baza disp. art. 829 şi art. 831, al., pct. 3 c. civ., constatând întemeiată acţiunea civilă promovată de reclamantul A.V., urmează a o admite şi a dispune revocarea contractului de donaţie …, pentru ingratitudine.

Ca efect al revocării donaţiei, se va dispune şi înapoierea către reclamantul donator a bunurilor donate către paratul donatar.

Tags: