Top

Plângere împotriva Comisiei Judeţene de Fond Funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate în baza probei cu martori.

Petentul D.A. a solicitat, in contradictoriu cu paratele Comisia locala de fond funciar B. si Comisia judeteana de fond funciar Iasi, desfiintarea hotararii X, ca fiind netemeinica.

In motivarea cererii, petentul a aratat ca a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul dispozitiilor Legii 247/2005, in calitate de mostenitor al defunctului D.G., pentru suprafata de 0,41 ha, teren forestier situat pe raza comunei B., jud. Iasi, […]. Comisia judeteana a respins cererea sa motivand ca martorii nu corespund cerintelor legii, masura pe care petentul o apreciaza ca fiind excesiva, in conditiile in care Comisia locala nu i-a solicitat sa isi completeze dosarul, iar terenul este liber, exista si nu are inca vecini care sa posede titluri de proprietate.

Petentul a precizat de asemenea ca terenul forestier in suprafata de 0,41 ha a apartinut tatalui sau si a figurat in registrul agricol pana cand a fost inghitit de apele Siretului, moment in care tatal sau nu l-a mai declarat, considerand ca l-a pierdut. In aceasta situatie se afla mai multi localnici riverani, cazul acestora fiind de notorietate.

Petentul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii 247/2005 si ale art. 1072 C.civ.[…]

Prin intampinare, parata Comisia locala de fond funciar B. a solicitat admiterea cererii reclamantului, ca fiind intemeiata, arătând ca la nivelul comunei se cunoaste faptul ca terenuri intinse traversate de raul Siret au fost inundate timp indelungat, ca urmare a calamitatilor naturale din perioada anterioara infiintarii CAP-urilor, iar reclamantul se afla in aceasta situatie. […] Comisia locala are cunostinta de situatia reclamantului, a identificat vechiul amplasament al terenului solicitat de acesta – care este liber, […] si a inaintat referat cu propunerea de validare Comisiei judetene Iasi.

La termenul de judecata din data de 25.06.2008 din oficiu, instanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Comisia locala de fond funciar B. pentru primul capat de cerere – plangere impotriva Hotararii Comisiei judetene Iasi.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Comisia locala de fond funciar in privinta capatului de cerere principal, avand ca obiect plangere impotriva Hotararii Comisiei judetene Iasi de fond funciar, potrivit dispozitiilor art. 53 din Legea 18/1991 hotararile Comisiei judetene sunt supuse plangerii in termen de 30 de zile de la comunicare la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul.

Prin urmare, are calitate procesuala pasiva in cererea avand ca obiect plangerea impotriva hotararii Comisiei judetene Iasi de fond funciar numai aceasta din urma intimata, ca emitenta a actului contestat.

Conform dispozitiilor art. 52 din Legea fondului funciar comisiile de fond funciar au calitate procesuala pasiva numai in limitele competentei lor si prin derogarea de la dispozitiile Codului de procedura civila. Prin urmare, instanta va admite ca fiind intemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Comisia locala B.

Pe fondul cauzei, petentul este mostenitorul defunctului D.G., […] care a detinut inainte de colectivizare teren in suprafata de 0,41 ha pe raza comunei B., jud. Iasi in tarlaua „P.”, avand ca vecini la sud pe A.S. ,autorul martorului A.I., la vest – raul Siret, iar la est si la nord – drum. Conform procesului-verbal din data de 5 aprilie 1957, schita suprafetei de 193 ha provenită din proprietăţile particulare predată în anul 1955 de către Ocolul Silvic R. comunei B. nu s-a facut in linie dreapta, astfel ca s-a inclus în perimetrul zăvoiului circa 40% teren arabil din proprietatea cetăţenilor. Acest teren „lunca” provine din „vărsările de apă” din râul Siret pe terenurile riverane. Atunci comisia a stabilit că lunca este proprietatea cetăţenilor din comuna B.

Ocolul Silvic P. a recunoscut dreptul de proprietate pentru cetatenii comunei B., a acordat un amplasament şi a întocmit un plan parcelar provizoriu.

Conform declaratiei martorului A.I., vecin cu parcela revendicata de petent autorul petentului, D.G. a detinut in proprietate terenul forestier in suprafata de 0,41 ha, iar parte din acest teren a fost inundat de apele raului Siret si la colectivizare apele s-au retras. Aceleasi imprejurari sunt confirmate si de martorul A.I., care detine teren in aceesi zona, fiind vecin cu martorul A.I.. Potrivit declaratiilor celor doi martori, terenul solicitat de petent se invecineaza la sud cu A.I., iar pe celelate laturi cu drumul si cu raul Siret.

Petentul a depus cerere de reconstituire dupa aparitia Legii 247/2005, pentru suprafaţa de 0,41 ha teren forestier situat pe raza comunei B., jud. Iasi, in calitate de mostenitor dupa D.G..

Prin referatul întocmit de Comisia de fond funciar B. s-a propus validarea cererii petentului pentru suprafaţa de 0,41 ha teren luncă.

Comisia judeţeană Iaşi de fond funciar, prin hotărârea X a invalidat insa propunerea Comisiei locale Butea motivand ca petentul nu a facut dovada calitatii de mostenitor dupa D.G., iar declaratiile martorilor nu respecta prevederile art. 6 pct. 1/3 din Legea 1/2000.

In drept, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. 1/3 din Legea 1/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea 247/2005, este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate proba cu martori, cu conditia sa nu mai existe inscrisuri doveditoare si numai in conditiile in care: 1. reconstituirea se face pe vechile amplasamente si 2. martorii sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

Instanta constata ca in mod neintemeiat intimata Comisia judeteana de fond funciar Iasi a invalidat propunerea Comisiei locale B. si a respins cererea petentului privind reconstituirea dreptului de proprietate, in conditiile in care acesta a facut dovada calitatii de mostenitor dupa D.G. si ca autorul sau a avut in proprietate inainte de colectivizare terenul in suprafata de 0,41 ha forestier, pe raza comunei B., jud. Iaşi.

Pentru considerentele expuse, instanta va admite plangerea petentului, va anula Hotararea Comisiei judetene Iasi de fond funciar si va reconstitui petentului D.A. dreptul de proprietate pentru terenul forestier […].

Etichete: