Top

Punere sub interdictie.Actiune in evacuare

Prin sentinta civila nr. 11684 din 22 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamantul PC si a dispus punerea sub interdictie a paratei SD si evacuarea acesteia din domiciliul reclamantului.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, in raport de dispozitiile art. 142 Cod familie, conform carora „cel care nu are discernamant pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei mintale ori a debilitatii mintale va fi pus sub interdictie”, pentru a putea fi luata masura punerii sub interdictie este necesara indeplinirea cumulativa a trei conditii. In speta, instanta a apreciat aceste trei conditii ca fiind indeplinite, in sensul ca parata este lipsita de discernamant, asa cum reiese din raportul de expertiza medico-legala, aceasta lipsa de discernamant punand-o in imposibilitate de a se ingriji singura de interesele sale, iar lipsa discernamantului se datoreaza alienatiei mintale rezultata din diagnosticul stabilit „psihoza epileptica”.

In conformitate cu prevederile art. 144 alin. 4 Cod fam. , ale art. 34 din Dec. 32/1954 si ale art. 150 Cod familie, instanta a dispus comunicarea hotararii catre Autoritatea Tutelara si Directia Sanitara Judeteana si inscrierea acesteia in Registrul special al instantei.

In temeiul art. 25 din Lg. 114/1996, instanta a hotarat evacuarea paratei din imobilul proprietate personala a paratului, dovedit cu decizia civila 1027/1977 pronuntata de Tribunalul Iasi, parata neavand vreun titlu locativ, fiind tolerata de reclamant.

Etichete: