Top

T itlu de proprietate.Actiune in rectificare.

Prin sentinta civila nr. 13550 din 14 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca nefondata, cererea formulata de reclamantul Primarul comunei T in contradictoriu cu paratii Comisia judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Iasi si AI, prin care s-a solicitat modificarea titlului de proprietate nr.144057/02.07.2002, emis de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Iasi, pe numele AI pentru o suprafata de 2,14 ha in comuna T, judetul Iasi, prin reconstituirea dreptului de proprietate.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, prin titlul de proprietate nr. 144057/02.07.2002 emis pe numele AI, s-a reconstituit paratului suprafata de 2 ha 1400 mp pe teritoriul satului T , comuna T, jud Iasi, . Prin actiunea formulata, reclamantul a solicitat rectificarea titlului de proprietate in sensul maririi suprafetei de 2,14 ha la 2,50 ha prin adaugarea diferentei de 0,36 ha in T.47, parcela 527/19/4, conform anexei de validare 2 A pe comuna T, jud.Iasi.

Instanta a retinut ca actiunea in rectificare presupune probarea existentei unei erori materiale la emiterea actului administrativ a carui analiza e dedusa judecatii, iar finalitatea actiunii consta in corectarea erorilor intervenite, in sens formal, fara afectarea substantei sau intinderii insusi a dreptului recunoscut. Or, in prezenta cauza s-a solicitat marirea suprafetei trecute in titlu, conform anexei de validare; cum reconstituirea dreptului de proprietate pe o suprafata mai intinsa nu presupune o analiza formala, ci o analiza de fond, inclusiv sub aspectul amplasamentului terenului, calea procesuala aleasa de reclamant este gresita.

Potrivit art.27 din Legea 18/1991 raportate la dispozitiile art.5 lit.i din HG 890/2005 „comisiile locale (…)pun in posesie prin delimitare in teren persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute si inmaneaza titlul de proprietate” .

Conform art.36 alin 1 din din HG 890/2005 pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat in anexa nr. 20.

In consecinta, instanta a apreciat ca ii revine Comisiei locale T de Fond Funciar obligatia de a sesiza Comisia Judeteana Iasi cu intreaga documentatie prevazuta de art.36 alin 1 din din HG 890/2005 , pentru a se emite in favoarea paratului un nou titlu de proprietate pentru diferenta de suprafata de 0,36 ha validata, urmand ca organul administrativ central sa analizeze corectitudinea actelor intocmite, inclusiv sub aspectul vechiului amplasament, in conditiile in care reclamantul insusi invoca ca acesta ar fi situat pe raza teritorial administrative a altei comune , respectiv D, teritoriu ce nu intra in competenta legala a Comisiei Locale T.

Avand in vedere ca in privinta titlului de proprietate nr. 144057/02.07.2002 nu s-a probat existenta vreunei erori materiale susceptibila de indreptare pe calea actiunii in rectificare, iar pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata suplimentara in favoarea paratului este necesar intocmirea intregii documentatii prevazute de art.36 din HG 890/2005 si inaintarea acesteia Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi in vederea eliberarii titlului de proprietate, instanta a respins actiunea formulata.

Tags: