Top

Plangere pe Legea nr. 18/1991, republicata. Anulare ordin prefect

Prin sentinta civila nr. 14245 pronuntata in 25 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis cererea formulata de reclamanta BA, formulata in contradictoriu cu pârâta Comisia judetena de fond funciar Iasi, a anulat ordinul contestat si a dispus reconstituirea dreptul de proprietate al petentei pentru suprafata de 342 m.p. situat in Iasi.

Inainte de a proceda la analiza fondului cauzei, instanta a respins, ca neintemeiata, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Prefectului judetului Iasi, invocata prin intampinare; in acest sens, s-a apreciat ca prin institutia prefectului care apare in antetul ordinului 213/2008 petenta a înteles sa se judece în contradictoriu cu PREFECTUL în calitate de presedinte al COMISIEI JUDETENE DE FOND FUNCIAR.

Cum din probele administrate in cauza a rezultat ca petenta a facut dovada preluarii terenului de catre stat , teren care este liber de constructii de utilitate publica si de lucrari de sistematizare, instanta a retinut ca în cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 36 alin. 5 din Lg. 18 /91 în care se arata ca terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere.

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Astfel, fata de aceste dispozitii din care rezulta in mod clar ca sunt întemeiate cererile de reconstituire drepturilor de proprietate în situatia în care terenurile sunt libere de constructii sau de sistematizari , retinând ca din raportul de expertiza efectuat in dosar se arata ca terenul in suprafata de 342 m.p. situat in Iasi, str. Primaverii, nr. 3 îndeplineste aceste cerinte legale, iar in ce priveste faptul ca, terenul se afla in incinta Policlinicii nr. 2 , prin adresa emisa de Municipiul Iasi, se arata ca terenul nu face parte din domeniul public sau privat al municipiului Iasi, instanta a facut aplicarea dispozitiilor art. 36 alin. 5 din Lg. 18 /91.

Etichete: