Top

Obligatia de a face. Legea nr. 112/1995. Calitatea procesuala pasiva

Prin sentinta civila nr. 12840 din 6 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, cererea prin care reclamanta BAI a chemat în judecata pârâtul Municipiul Iasi, prin Primar, solicitând ca acesta sa fie obligat sa-i atribuie în proprietate suprafata de teren aferenta imobilului de locuit, proprietatea sa; reclamanta si-a motivat cererea prin faptul ca autoarea sa a fost chiriasa în imobilul de locuit din Iasi, str. Spital Pascanu nr. 6 din anul 1983 si în continuare a fost ea, prin acest contract având închiriata atât locuinta cât si terenul în suprafata de 686 m.p., în anul 1997 cumparand locuinta închiriata si suprafata de 81 m.p. aferenti constructiei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta, analizand prioritar exceptia lipsei calitatii procesuale pasive (invocata prin intampinare), a admis-o, invocand urmatoarele considererente:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare (care s-au succedat în timp, ultimul fiind art. 9 si art. 33 din HG 11/1997), în situatiile de vânzare a apartamentelor catre chiriasi se dobândeste si dreptul de proprietate asupra terenului aferent, conditii în care ei trebuia sa i se fi vândut întreaga suprafata de teren de 686 m.p. aferenta constructie si nu doar 81 m.p., ca fiind doar suprafata de sub constructie.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana chemata în judecata ( pârâtul) si cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecatii . Cu alte cuvinte, calitatea procesuala este titlul legal care îndreptateste o persoana sa fie parte în procesul civil .

Astfel, în cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare calea justitiei este obligatorie, calitatea procesuala activa apartine celui ce se poate prevala de acest interes, iar calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Reclamantul, fiind cel care porneste actiunea, trebuie sa justifice atât calitatea procesuala activa , cat si pe cea pasiva.

Calitatea procesuala se analizeaza în cerinta existentei unei identitati între persoana reclamantului si persoana celui care este titularul dreptului subiectiv dedus în justitie, precum si în conditia unei identitati între persoana pârâtului si persoana celui obligat în raportul de drept substantial.

Or, în cauza, raportat la art. 26 alin. 3 din Lg. 112/1995 suprafetele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la 22 dec. 1989 în posesia acestora si care depasesc suprafata aferenta constructiilor, ramân în proprietatea statului, conditii în care calitatea procesuala ar reveni statului român, prin reprezentantul sau legal.

Etichete: