Top

Încheiere pronunţată în baza art. 5082 C.pr.civ – autorizarea creditorului să efectueze el obligaţia pe cheltuiala debitorului

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la numarul de mai sus, petitionarii Z.I. si ZE.. au solicitat pe cale de ordonanta presedintiala fara somatie si fara trecerea vreunui termen sa fie autorizati sa scoata tevile de apa rece din apartamentul proprietatea lor pe cheltuiala pârâtei A.P. asa cum s-a dispus prin sentinta civila nr. XX/12.06.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi si învestita cu formula executorie.

Au invocat art. 5802 C. pr. civ.

Debitoarea a sustinut ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 581 c.pr.civ si 580 ind. 4, alin. 2 C.pr.civ.

A aratat ca reclamantii au mai actionat-o pe pârâta în judecata (dosar nr. 11/245/2008, ordonanta presedintiala cu termen la 20.11.2008, dar au renuntat la judecata.

Devierea traseului conductelor de apa rece în cadrul apartamentului în blocul în care locuiesc pârâtii presupune un proiect de lucrari avizat deoarece aceasta operatiune nu poate fi facuta artizanal, deoarece afecteaza alimentarea cu apa rece a tuturor apartamentelor de pe scara respectiva.

Reclamantii nu au facut dovada ca poseda un astfel de proiect de lucrari avizat de catre organele competente.

A precizat ca a declarat apel împotriva sentintei civile nr. XX/12.06.2008 (dosar nr. YY/245/2007 – Tribunalul Iasi).

La termenul din 10.12.2008 instanta a respins exceptia tardivitatii invocata de intimati.

Reclamantii creditori au mai depus copie dupa: cerere de executare silita (nr. GG/2008, somatia – GG/2008, adresa, procesul verbal GG/2008 si cerere-sesizare.

1. Analizând actele dosarului, instanta constata ca nu se impune suspendarea judecarii cauzei, deoarece titlul executoriu – sentinta civila nr. XX/12.06.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr.YY/245/2007 este irevocabila ( nu a fost desfiintata).

2. Prezenta cerere este întemeiata pentru motivele care vor fi expuse mai jos.

Prin sentinta civila nr. XX/12.06.2008 a Judecatoriei Iasi a fost admisa actiunea formulata de Z.I si Z.E. în contradictoriu cu A.P.

Pârâta a fost obligata sa schimbe traseul tevilor de apa calda prin scoaterea lor din apartamentul proprietatea reclamantilor.

De asemenea, pârâta a fost obligata sa plateasca reclamantilor suma de 4500 lei reprezentând daune si 1094 lei cheltuieli de judecata.

Sentinta a fost învestita cu formula executorie.

Conform procesului verbal nr. ZZ/2008 – BEJ B.P.S. debitoarea A.P. a declarat ca refuza sa schimbe traseul tevilor de apa calda prin scoaterea lor din apartamentul proprietatea reclamantilor pâna la solutionarea recursului.

Prin încheierea din 10.12.2008 pronuntata de Tribunalul Iasi în dosarul nr. YY/245/2007 a fost respinsa exceptia tardivitatii formularii apelului pentru neindicarea completa a sediului pârâtei.

Nu se mentioneaza daca acest fapt este imputabil reclamantilor.

Conform art. 5082 C.pr.civ : „Daca debitorul refuza sa îndeplineasca o obligatie de a face cuprinsa într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin încheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa o îndeplineasca el însusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.”

Instanta a constat ca debitoarea a refuzat sa îndeplineasca obligatia de a face din titlul executoriu (sentinta civila mentionata mai sus) în termen de 10 zile de la primirea somatiei.

Fata de cele retinute instanta, în baza art. 5802 c.pr.civ a admis prezenta cerere si a autorizeze creditorii sa schimbe traseul tevilor de apa calda prin scoaterea lor din apartamentul proprietatea lor pe cheltuiala debitoarei.

Etichete: