Top

Contestaţie la executare – anularea actelor de executare pentru lipsa titlului de creanţa care sa dea dreptul organelor de executare sa emită un titlu executoriu

Prin s.c. 62 din 06.01.2009 Judecatoria Iasi admitând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei Primaria Municipiului Iasi a respins contestatia la executare in contradictoriu cu intimata Primaria Municipiului Iasi, a respins exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului Consiliul Local Iasi si admitând contestatia la executare formulata de contestatoarea SC B. SRL, in contradictoriu cu intimatii Consiliul Local Iasi si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat din cadrul Primariei Iasi a anulat executarea silita începuta de intimata DAPPP din cadrul Primariei Iasi prin emiterea somatiei din 2007.

Pentru a se pronunta aceasta hotarâre instanta a avut in vedere urmatoarele:

Prin incheierea de la data de 14.01.2008 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Iasi si a Consiliului Local Iasi, admitand si exceptia inadmisibilitatii contestatiei formulate impotriva titlului executoriu, iar ulterior, prin s.c. 855/25.01.2008 instanta a respins contestatia la executare, aratand ca actul de executare emis face referire la temeiul legal in baza caruia a fost emis, anume la OG 92/2003, mentionarea perioadei pentru care este datorata suma nu este prevazuta in disp. art. 43 alin 2 si art 145 alin 2 cpfisc, iar prin nementionarea caii de atac nu s-a cauzat contestatoarei nici o vatamare.

Prin d.c. 1413/18.06.2008, Tribunalul Iasi constatand ca Judecatoria trebuia sa califice corect raportul juridic dedus judecatii si sa analizeze daca exista un titlu de creanta, ca act principal, care sa dea dreptul organelor de executare sa emita un titlu executoriu, ca act subsecvent, a admis recursul, a casat in tot sentinta si a respins exceptia inadmisibilitatii contestatiei formulate impotriva titlului executoriu si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Iasi, trimitand cauza spre rejudecare la Judecatoria Iasi.

In rejudecare, instanta a retinut ca, in fapt, intimata DAPPP din cadrul Primariei Iasi, ca organ de executare silita conform OG 92/2003, a emis actele de executare titlul executoriu din 2007 si somatia din 2007 mentionandu-se ca datoreaza contestatoarea suma de x lei debit reprezentand chirie si majorari de intarziere, titlul executoriu fiind emis in baza contractului de inchiriere din 2003, a actului aditional din 2005 si a OG 92/2003.

A apreciat instanta ca esential in dezlegarea prezentei contestatii este faptul ca organul de specialitate din cadrul Consiliului Local Iasi, avand ca atributii inclusiv executarea silita a titlurilor de creanta, DAPPP, a emis actele de executare silita fara a exista un temei pentru acestea, in cauza neexistand o hotarare judecatoreasca care sa stabileasca obligatia contestatoarei la plata unei sume de bani, altfel spus, emiterea titlului executoriu s-a facut fara a exista in favoarea intimatei un titlu de creanta. Aceasta deoarece, chiar daca contestatoarea ar fi datorat aceasta suma de bani, avand in vedere natura izvorului obligational, anume contractul de inchiriere, intimata nu putea executa silit aceasta suma fara a obtine in prealabil un titlu de creanta, in speta, o hotarare judecatoreasca. Asadar instanta, admitand contestatia la executare, urmeaza a dispune anularea lor, implicit anularea executarii silite incepute in baza somatiei mentionate.

Etichete: