Top

Cerere de ajutor public judiciar – OUG nr.51/21.04.2008

Prin cererea înregistrata la dosarul cu numarul de mai sus în data de 04.03.2008, reclamanta T. M. a solicitat, în conformitate cu dispozitiile OUG nr.51/21.04.2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila scutiere sau reducerea taxei de timbru în cuantum de 2208 lei timbru judiciar puse în vedere de catre instanta la termenul din 20.02.2009.

În motivarea cererii sale reclamanta arata ca este pensionara, bolnava, ca pensia pe care o primeste abia îi asigura nivelul de subzistenta si ca, desi este de buna credinta este în imposibilitate de a plati o taxa de timbru într-un cuantum atât de mare.

Cererea este redactata în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin.1 OUG nr.51/2008.

Anexat cererii, reclamanta depune în copie cupoanele de pensie pentru lunile ianuarie si februarie 2009, care atesta un venit mediu lunar în cuantum de 305 lei.

Analizând cererea din prisma motivelor invocate, raportat la probele în sustinere, instanta retine urmatoarele:

Pentru actiunea având ca obiect uzucapiune prin prescriptie achizitiva, la termenul din 20.02.2008, conform concluziilor raportului de expertiza care indica o valoare a imobilului de 41.040 lei, valoare la care reclamanta a achiesat, instanta a pus în vedere acesteia plata unei diferente de taxa de timbru de 2208 lei.

Reclamanta, în cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar sub forma unor facilitati în privinta platii taxelor judiciare arata ca este pensionara, bolnava, ca pensia pe care o primeste abia îi asigura nivelul de subzistenta si ca, desi este de buna credinta este în imposibilitate de a plati op taxa de timbru într-un cuantum atât de mare, aspecte care vor fi retinute de catre instanta în pronuntarea solutiei.

Din probele administrate reiese, într-adevar ca reclamanta realizeaza un venit mediu net lunar de 305 lei, fiind o persoana în vârsta de 86 ani, suferind de multiple afectiuni.

Cu toate acestea, o asemenea situatie de fapt nu poate atrage dupa sine scutirea sau reducerea taxei de timbru întrucât, prezenta actiune cu caracter patrimonial are la baza tocmai intentia dobândirii judiciare a unui drept de proprietate evaluabil în bani. În plus, o reducere a taxei de timbru se coroboreaza implicit cu dispozitiile art. 18 OUG nr.51/2008 potrivit cu care „cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviintarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte parti, daca aceasta a cazut în pretentiile sale”. Or, în aceasta situatie nu se poate retine nici o culpa procesuala din partea Municipiului Iasi, pârâtul din prezenta cauza.

Însa, fata de situatia materiala precara a reclamantei, în conformitate si cu dispozitiile art.6 CEDO, în lumina interpretarii date accesului la justitie prin prisma posibilitatii partilor de a plati taxele de timbru în materie civila, instanta apreciaza ca esalonarea obligatiei de plata a taxei de timbru în cuantum de 2208 lei în 36 de transe lunare satisface exigentele Curtii Europene a Drepturilor Omului si interpretarea acesteia cu privire la respectarea art.6 CEDO, aceasta modalitate de plata a taxei prin raportare pe de o parte, la natura patrimoniala a cauzei, care aduce partii, în caz de admitere un beneficiu pecuniar cert, si, pe de alta parte, la posibilitatile sale materiale, satisface exigenta unui raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat (Cauza Weissman s.a vs.România, 2006, paragraf 36)

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza sa admita în parte cererea si sa dispuna esalonarea platii taxei judiciare de timbru în cuantum de 2208 lei în 36 de taxe lunare, platite între 25-30 ale fiecarei luni.

Etichete: