Top

Validare poprire.

Prin sentinta civila nr. 5209/02.04.2009, pronuntata în dosarul nr. 2905/245/2009 al Judecatoriei Iasi, a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a tertului poprit S.C. „G” S.R.L. si a fost admisa cererea de validare a popririi înfiintata de executorul judecatoresc la cererea creditoare S.C. „O” S.A., asupra veniturilor pe care debitorul U.M. le obtine de la tertul poprit.

S-a retinut ca la data de 08.10.2008 I.T.M. Iasi a comunicat executorului judecatoresc ca debitorul are încheiat contract individual de munca cu tertul poprit S.C. „G” S.R.L., iar la data de 04.11.2008 executorul judecatoresc a comunicat tertului poprit adresa de înfiintare a popririi, deci contractul individual de munca încheiat de catre debitor cu tertul poprit era înca în vigoare la data înfiintarii popririi, decizia de încetare a contractului individual de munca al debitorului din data de 01.09.2008 nefiind înregistrata la I.T.M. Iasi în termen de 5 zile de la perfectare, asa cum prevad disp. art. 2 din Legea nr. 130/1999. În consecinta, sunt aplicabile în cauza dispozitiile art. 460 din Codul de procedura civila.

Etichete: