Top

Contestaţie la executare. Executare silita prin poprire.

Societatea comerciala reclamanta X a formulat în contradictoriu cu intimata ANAF Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi contestatie la executare prin care s-a solicitat desfiintarea actului de executare silita – adresa de înfiintare a popririi nr. 15436/2.12.2008 si 15417 din 2.12.2008, ambele din dosarul de executare al ANAF nr. 1501 prin care se comunica de catre aceasta înfiintarea popririi asupra conturilor societatii pana la plata sumei de 2129 lei, respectiv 7909 lei.

În motivare contestatoarea a sustinut ca nu datoreaza nici o suma de bani catre debitoarea societate comerciala Y, aspect dovedit cu fisa analitica partener, care demonstreaza ca soldul este 0 lei catre aceasta societate.

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 399 Cod Procedura Civila.

Alaturat contestatoarea a depus fisa analitica partener Y, adrese de înfiintare a popririi.

Intimata DGFPJ Iasi a formulat întâmpinare aratând ca nu este emitenta actelor de executare contestate si invocând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive in ce o priveste.

Contestatoarea a precizat ca întelege sa se judece in contradictoriu cu Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi.

Fata de aceste precizari, instanta a luat act de cadrul procesual astfel cum a fost indicat si a respins exceptia invocata ca ramasa fara obiect la termenul din 10.02.2009.

Intimata AFP Iasi a formulat întâmpinare precizând ca la data de 17.12.2008 cu adresa nr. 60 contestatoarea a comunicat intimatei faptul ca nu ar datora nici o suma de bani catre societatea Y si fara a astepta un raspuns a introdus contestatie la executare. Se mai arata ca nu este suficienta simpla afirmatie a contestatoarei ca nu datoreaza sume respectivei societati, fara alte dovezi. În consecinta se solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata. Alaturat s-a depus copie a dosarului de executare, balanta de parteneri luna august 2008 a SC Y.

Instanta a admis actiunea retinând ca potrivit art. 452 Cod Procedura Civila sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

În cauza de fata, sunt aplicabile prevederile Codului de Procedura Fiscala potrivit carora în materia executarii silite a creantelor fiscale, adresa de înfiintare a popririi produce acelasi efect ca si hotarârea de validare a popririi, în sensul ca are loc un transfer al creantei de la debitor la tertul poprit, în situatia în care tertul poprit se conformeaza dispozitiilor art. 456 Cod procedura civila.

Preliminar, pentru a se dispune înfiintarea popririi, este necesar ca între debitor si tertul poprit sa existe raporturi juridice de creanta, ce deriva dintr-un contract, din lege, plata unei creante bugetare sau dintr-un fapt juridic.

Tertul poprit contesta pe calea actiunii de fata tocmai calitatea sa de debitor al debitorului urmarit, SC Y SRL. Intimata AFP Iasi a cerut ca tertul poprit sa aduca dovezi ca nu este debitor al debitorului urmarit. Se cere a se face dovada unui fapt negativ, desi existenta raportului juridic de creanta dintre cei doi trebuie dovedita de creditorul urmaritor, în cazul de fata, intimata. Aceasta nu a facut o astfel de dovada, balanta de parteneri luna august 2008 din evidentele contabile ale SC Y SRL nefiind suficienta pentru a proba ca tertul poprit datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit.

Etichete: