Top

Autoritate de lucru judecat când tranzacţia realizată într-un partaj de bunuri comune a fost cenzurată de instanţă.

Prin cererea înregistrata sub nr. 23712/27.11.2008, reclamanta SC X SA (persoana juridica) a chemat în judecata pe pârâtii I.P.A.. I.P.C. si Banca Româneasca SA solicitând sa se dispuna prin hotarâre judecatoreasca anularea hotarârii de expedient prin desfiintarea în parte a sentintei civile nr. 7772/10.10.2005, pronuntata de Judecatoria Iasi si pe cale de consecinta sa se desfiinteze în parte partajul de bunuri comune, partaj de care s-a luat act prin hotarârea de expedient atacata.

In subsidiar, a solicitat sa se declare inopozabilitatea fata de reclamanta a partajului de bunuri efectuat.

Reclamanta precizeaza ca unul dintre soti a contractat un împrumut pentru achizitionarea unui apartament si îi datoreaza suma 94,64 euro, ca urmare a faptului ca s-a subrogat în drepturile creditorului platit precum si suma de 15071,676 lei în temeiul sentintei civile 15/S/16.01.2008, pronuntata de Tribunalul Iasi în dosarul de faliment 67/2003.

Pârâtii persoane fizice au depus întâmpinare prin care au invocat exceptia lipsei de interes în formularea actiunii si exceptia autoritatii de lucru judecat întrucât prin sentinta civila nr. 15211/2007 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul 19768/2007 a fost respinsa în mod irevocabil actiunea de anulare a tranzactiei la cererea lui D.A., care a efectuat un împrumut bancar de 4000 euro fara a constitui garantie imobiliara asupra apartamentului pe care l-au achizitionat.

Pârâta Banca Româneasca SA a solicitat admiterea exceptiilor invocate si a aratat ca la data de 15.01.2009 pârâtul care a efectuat împrumutul a restituit suma de 95,64 euro.

Instanta a admis exceptiile invocate întrucât prin sentinta civila 15211/2007 Judecatoria Iasi a admis exceptia lipsei de interes si a respins actiunea desfiintarea partajului de bunuri comune efectuat prin tranzactie .

Reclamanta nu a fost parte în acel proces, însa tranzactia nu mai poate fi cenzurata întrucât instanta a retinut ca sotului care a efectuat împrumutul bancar i s-au atribuit în natura bunuri ce pot fi executate silit.

Reclamanta a invocat ca are calitatea de creditoare a pârâtului care a efectuat împrumutul pentru creanta de 15071,676 lei în temeiul sentintei civile nr. 15/16.01.2008, pronuntata de Tribunalul Iasi în dosarul de faliment 67/2003, dar nu a facut nici o dovada în acest sens si chiar daca sustinerile sale ar fi reale, aceasta sentinta este ulterioara sentintei prin care s-a luat act de tranzactia partilor.

Exceptia autoritatii de lucru judecat este operanta în cauza, potrivit art. 1201 C.c., ca urmare a faptului ca, printr-o alta hotarâre judecatoreasca a fost deja cenzurata tranzactia ce se solicita a se anula.

Etichete: