Top

Validare poprire. Obligarea terţului poprit la plată către creditor în limita sumei indicate în adresa de înfiinţare a popririi.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi creditoarea S.C. M.C. S.R.L.. a solicitat, in contradictoriu cu debitoarea I. G.si tertul poprit S.C. O. S. S.R.L validarea popririi înfiintate de BEJ P.S.S. la 15.09.2008 asupra sumelor datorate de tertul poprit debitoarei cu titlul de salariu, respectiv asupra urmatoarelor sume: 47,74 USD în echivalent lei la data platii- pret servicii telefonie mobila; 1505,44 penalitati conventionale aferente pretului neachitat 158,37 RON, pentru perioada cuprinsa între scadenta fiecarei facturi si 31.12.2008; penalitati conventionale de 0,5% pe zi aferente pretului neachitat pentru perioada cuprinsa între 01.01.2009 si data platii debitului principal; 248,7 cheltuieli de judecata; 250,05 cheltuieli de executare.
Analizand înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
Prin ordonanta nr.153/17.01.2005 a Judecatoriei Iasi pronuntata în dosarul 24301/2004, a fost admisa cererea formulata de S.C. M. SA si debitoarea I. G. a fost obligata sa plateasca acestei societati suma de 47,74 USD în echivalent lei la data platii- pret servicii telefonie mobila, 3.242.028 lei penalitati de întârziere ( 0,5% la pretul de pretul neachitat de 1.583.670 Rol), 0,5% penalitati de întârziere aferente acestui debit principal pentru perioada 01.12.2004 pâna la data platii si 2487000 ROL cheltuieli de judecata pâna la 17.02.2005
În cadrul dosarului de executare nr. 1/2008 al al BEJ P.S.S. Iasi. a început executarea silita la solicitarea creditoarei S.C. M. C. S.R.L împotriva debitoarei I. G. în temeiul titlului executoriu ordonanta indicata, creditoarea actionând în calitate de cesionar al drepturilor S.C. M. SA împotriva debitoarei potrivit contractului de cesiune din 23.12.2005 notificat debitoarei.
Prin adresa nr.01/15.09.2008 comunicata tertului poprit S.C. O.S. S.R.L s-a dispus înfiintarea popririi asupra sumelor de bani ale debitoarei pâna la concurenta sumei de 2064,94 RON, dintre care 1811,34 RON debit datorat potrivit titlului executoriu actualizat si 253,6 cheltuieli de executare.
În aceste conditii, tertul poprit poprit S.C. O.S. S.R.L a omis sa procedeze conform dispozitiilor art.456 alin. 1 lit.a) Cod.proc. civ. si mentiunilor din adresa de înfiintare a popririi, in sensul de a consemna si indisponibiliza sumele de bani si respectiv bunurile mobile incorporale pe care le datoreaza debitoarei la dispozitia executorului judecatoresc, confirmând infiintarea popririi.
Potrivit dispozitiilor art.460 C.proc.civ., daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare are posibilitatea de a solicita instantei de executare, validarea popririi si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarare prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului.
Astfel, pentru a dispune validarea popririi, instanta urmeaza a verifica exclusiv existenta titlului executoriu si existenta raportului juridic valabil intre debitor si tertul poprit în temeiul caruia tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului. În speta aceste elemente sunt întrunite. Sumele pentru care s-a înfiintat poprirea corespunzând titlurilor executorii ordonanta 153/2005 si respectiv procesul verbal al executorului din 08.05.2008 iar tertul poprit datoreaza sume de bani debitoarei cu titlul de salariu, în calitate de angajator dupa cum rezulta relatiile furnizate de ITM Iasi la 22.08.2008.
Pentru considerentele expuse, fata de sumele indicate în actiune de catre creditoare, instanta apreciaza ca întemeiata în parte cererea formulata de creditoare, respectiv în limita sumei de 2064,94 pentru care s-a înfiintat poprirea de catre executor. Instanta retine ca functia sa în procedura de validarea a popririi este exclusiv aceea de a verifica si confirma obligatia de plata impusa tertului poprit prin adresa de înfiintare a popririi, în limitele acesteia, fara posibilitatea de extindere a limitelor raportului obligational tripartit astfel nascut.

Etichete: